Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Županja

O PROJEKTU

Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture - aglomeracija Županja" provodi se na području grada Županje i općine Štitar. Tri su glavne komponente ovog projekta:

VODOOPSKRBA:

 • Priprema za kućne priključke na vodoopskrbni sustav u Štitaru

 ODVODNJA:

 • Izgradnja kolektora i crpnih stanica za odvodnju otpadnih voda: (1 crpna stanica kapaciteta 140 l/s u Županji i 13 crpnih stanica u Štitaru, 2,4 km novih cjevovoda u Županji i 14 km u Štitaru)
 • Nabava vozila i opreme za upravljanje i održavanje sustava odvodnje

 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s biološkim stupnjem pročišćavanja kapaciteta 17.000 ES
VRIJEDNOST PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 76.997.152 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 54.752.929 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 22.244.223 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 96.246.440 kuna.

Radi uspješnog upravljanja sredstvima EU u 2016. godini pokrenut je postupak faziranja projekata, odobren od strane Europske komisije. Ovaj postupak omogućava financiranje velikih infrastrukturnih projekata putem dvije financijske perspektive dakle 2007 – 2013 i 2014 – 2020.

FAZA 1

01. lipnja 2017. godine je donesena Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Poboljšanje vodno‐komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ – FAZA 1

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                       25.224.708 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            20.179.766 HRK
 • EU sredstva                                                    14.349.898 HRK

FAZA 2

21. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Poboljšanje vodno‐komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“- FAZA 2

 • ukupna vrijednost (s PDV-om)                       71.021.732,45 HRK
 • ukupni prihvatljivi troškovi                            56.817.385,96 HRK
 • EU sredstva                                                    40.403.030,74 HRK (71,11 %)
 • Nacionalna sredstva                                      16.414.355,22 HRK

(Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 40,00%, Hrvatske vode – 40,00%, Grad Županja – 17,65%, Općina Štitar – 2,35%)

VRIJEDNOST PROJEKTA:
76.997.152 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2014. - 2017.
 • Doprinos EU (71.10%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (28.90%)
  • MZOIE (40.00%)
  • Hrvatske vode (HV) (40.00%)
  • Jedinice lokalne samouprave (JLS) (20.00%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Županja i općina Štitar.

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Izvođenje radova proširenja i rekonstrukcije sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja sustava javne odvodnje u Štitaru i izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav u Štitaru

 • Ugovor je u tijeku.

Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Ugovor je u tijeku.

Nadzor nad radovima

 • Ugovor je u tijeku.
STATUS PROJEKTA

U tijeku.