Vukovar poziv na doprinos

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.08. za projekt „Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Vukovar“

Vrsta natječaja
EU natječaj
Natječaj/Poziv na dostavu
Poziv na dostavu
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Projekt
Operativni program
OP Zaštita okoliša
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak poziva za doprinos
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekta na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Nova Gradiška (Brodsko - posavska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (1998/83/EC) te usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.
Dokumenti
Kratki sažetak Poziva na dostavu prijedloga
Upute za prijavitelje
Prilog 1 - Kriteriji administrativne provjere
Prilog 2 - Metodologija za odabir provjere
Prilog 3 - Kriteriji prihvatljivosti
Prilog A - Prijavni obrazac B dio - major
Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Prilog D - Posebni uvjeti
Prilog D - Opći uvjeti