Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

 

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.08. za projekt „Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Vukovar“

Status: 
Zatvoren
Tip natječaja: 
Usluge
Projekt: 
Dokumenti: 
Naslov: 
Kratki sažetak Poziva za dostavu prijedloga
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Upute za prijavitelje
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Prilog 1 - Kriterij za administrativne porvjere
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Prilog 2 - Metodologija za odabir provjere
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Prilog 3 - Kriterij prihvatljivosti
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Prilog A - Prijavni obrazac B dio - major
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Prilog D - Posebni uvjeti
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Naslov: 
Prilog D - Opći uvjeti
Datum: 
Utorak, Studeni 24, 2015
Natječaj/Poziv na dostavu: 
Poziv na dostavu
Nadležna tijela: 
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Operativni program: 
OP Zaštita okoliša
Sažetak poziva za doprinos: 
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Čakovec (Međimurska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o vodi za piće (1998/83/EC) te usklađenosti sa s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018 godine.