Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

 

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.13. za projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška"

Status: 
Zatvoren
Tip natječaja: 
Usluge
Projekt: 
Dokumenti: 
Naslov: 
Kratki sažetak Poziva za dostavu prijedloga
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Upute za prijavitelje
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog 1 - Kriteriji administrativne provjere
Datum: 
Utorak, Studeni 3, 2015
Naslov: 
Prilog 2 - Metodologija za odabir provjere
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog 3 - Kriteriji prihvatljivosti
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog A - Prijavni obrazac B dio
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog D - Opći uvjeti
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog D - Posebni uvjeti
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog E - izjava partnera
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog E - izjava prijavitelja
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Natječaj/Poziv na dostavu: 
Poziv na dostavu
Nadležna tijela: 
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Operativni program: 
OP Zaštita okoliša
Sažetak poziva za doprinos: 
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekta na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Nova Gradiška (Brodsko - posavska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (1998/83/EC) te usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.