Hrvatske vode
 

356 milijun kuna iz EU fondova za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara

U Vukovaru su potpisana tri ugovora vrijednosti veće od 356 milijun kuna, što je velika većina od ukupnog iznosa od 361 milijun kuna, od čega se 70 % odnosi na bespovratna sredstva Europske unije, a sve u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture“. Uz grad Vukovar isti obuhvaća i općine Borovo, Bogdanovci i Trpinja.

U sklopu projekta biti će izgrađena nova vodosprema, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda najvišeg stupnja, provesti će se rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne i odvodne mreže te će se uspostaviti jedinstven sustav prikupljanja otpadnih voda na području Vukovara i spomenutih općina. Sva tri ugovora izvoditi će konzorcij domaćih tvrtki.

Prvi Ugovor se odnosi na rekonstrukciju i sanaciju sustava vodoopskrbe i javne odvodnje te nastavak  izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima grada te je vrijedan 111,4 milijun kuna. Drugi Ugovor vrijednosti je  97,5 milijuna kuna, a njime će se izvoditi radovi u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje, dok je treći Ugovor vezan za novi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda najvišeg stupnja grada Vukovara i ima najveću vrijednost od  147,7 milijun kuna.

Svečanom potpisivanju prisutni su bili ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza, zamjenik generalnog direktora Siniša Kukić, zamjenica gradonačelnika grada Vukovara Marija Budimir te predstavnici izvođača radova.

Zamjenik generalnog direktora, g. Kukić naglasio je kako ovaj projekt donosi uvelike poboljšanje kvalitete života i zdravlja ljudi na vukovarskom području te isti pridonosi zaštiti i očuvanju okoliša, a sve u skladu s europskim načelima i propisima. Također, spomenuo je i da su glavni ciljevi ovog projekta vodoopskrba i odvodnja, što u konačnici znači da će se ovim projektom priključiti dodatnih 8.400 stanovnika na sustav javne odvodnje dogradnjom i proširenjem sustava odvodnje na periferna naselja aglomeracije i povećati priključenost na cca. 86 %, a pokrivenost sustavom odvodnje povećati  će se na cca. 96 %.

Galerija