Hrvatske vode
 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji – informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku. Zakonska definicija ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači odnosno izrađuje nove informacije.

Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti u rubrici Obrasci.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, NN 85/2015).

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014).

•na adresu Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
•na broj faxa: + 385 1 6155 910
•elektroničkom poštom službeniku za informiranje: voda@voda.hr
•donijeti osobno u pisarnicu Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Izvješće o provedbi ZPPI za 2015

Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. - PDF

Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. - CSV

Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. - PDF

Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. - CSV

Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. - PDF

Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. - CSV

Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. - PDF

Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. - CSV

Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. - PDF

Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. - CSV

Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. - PDF

Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. - CSV

Sponzorstva i donacije

Hrvatske vode ne dodjeljuju bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije ili druge pomoći, a takva sredstva nisu dodjeljivana niti u 2015. godini. Stavka Donacije iz Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. odnosi se na kapitalne donacije koje predstavljaju investicijske aktivnosti vezane za obnovu i izgradnju vodoopskrbnih objekata, objekata zaštite voda i mora od onečišćenja i zagađivanja, te idejnih i glavnih projekata putem sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga ili gradova i općina koji su nositelji investicijskih poslova.

Službenici za davanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje Hrvatskih voda

dr.sc. Danko Biondić
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
E-pošta: danko.biondic@voda.hr

Za Direkciju Hrvatskih voda

dr. sc. Danko Biondić
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
E-pošta: danko.biondic@voda.hr

Za Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

Danijel Bunić, dipl.ing.građ.
Varaždin, Međimurska 26b
E-pošta: danijel.bunic@voda.hr

Za Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu

Željko Kovačević, mag.ing.aedif.
Osijek, Splavarska 2a 
E-pošta: zeljko.kovacevic@voda.hr

Za Vodnogospodarski odjel za gornju Savu

Tomislav Suton, dipl.ing.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
E-pošta: tomislav.suton@voda.hr

Za Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu

Davorin Piha, dipl.ing.građ.
Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22
E-pošta: dpiha@voda.hr

Za Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana

Gordan Gašparović, dipl.ing.građ.
Rijeka, Đure Šporera 3 
E-pošta: gordan.gasparovic@voda.hr

Za Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana

Irina Putica, dipl.ing.građ.
Split, Vukovarska 35
E-pošta: irina.putica@voda.hr

Za Odjel za hidrotehničke objekte

Goran Milaković
Zagreb, Savska BB
E-pošta: goran.milakovic@voda.hr