Kontakti

/sites/default/files/heroimages/onama.png
Direkcija

Ispostave

ZAGREB

Lokacija: Ulica grada Vukovara 220

Telefon: 01/6307-333

E-mail: voda@voda.hr

Matični broj: 1209361

OIB: 28921383001

Svi kontakti

Ured generalnog direktora

Voditeljica: Kristina Buljubašić

E-pošta: kristina.buljubasic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/ 6307-401

Sektor razvitka i vodnogospodarskog planiranja

Voditelj: dr.sc. Danko Biondić

E-pošta: danko.biondic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-303

Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda

Voditelj: Goran Milaković

E-pošta: goran.milakovic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-409

Sektor korištenja voda

Voditelj: Đino Zmijarević

E-pošta: djino.zmijarevic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-442

Sektor zaštite voda

Voditeljica: dr.sc. Mara Pavelić

E-pošta: mara.pavelic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/ 6307-677

Sektor planiranja i tehničke kontrole

Voditeljica: Nevena Gabor

E-pošta: nevena.gabor@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-422

Sektor financija

Voditelj: Jure Lovreković

E-pošta: jure.lovrekovic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-567

Sektor pravnih i kadrovskih poslova

Voditelj: Goran Kolić

E-pošta: goran.kolic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-408

Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije

Voditeljica: Tijana Rosandić

E-pošta: tijana.rosandic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-531

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU

Voditeljica: Ivana Bašić

E-pošta: ivana.basic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-378

Jedinica za provedbu nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoporivrednim zemljištem i vodama

Voditelj: Marinko Galiot

E-pošta: marinko.galiot@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-504

Sektor za podršku pripremi i provedbi EU projekata

Voditelj: Mario Obrdalj

E-pošta: mario.obrdalj@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-605

Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda

Voditeljica: Sanda Kolarić-Buconjić

E-pošta: sanda.buconjickolaric@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-432

Sektor logistike

Voditelj: Mario Polić
E-pošta: mario.polic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-547

VGO za slivove južnoga Jadrana

Ispostave

Lokacija: Vukovarska 35, Split

Telefon: 021-309-400

Direktorica: v.d. Irina Putica

E-pošta: irina.putica@voda.hr

Kontakt telefon: 021/309-402

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Dubrovačko primorje“

DUBROVNIK

Lokacija: Vukovarska 8

Telefon: 020/420-381

Voditelj: Vinko Jurjević

E-pošta: vinko.jurjevic@voda.hr

Kontakt telefon: 020/312-309

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Neretva-Korčula"

OPUZEN

Lokacija: Trg Opuzenske bojne 5

Telefon: 020/672-302

Voditelj: Joško Erceg

E-pošta: josko.erceg@voda.hr

Kontakt telefon: 020/672-270

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Matica“

VRGORAC

Lokacija: Težačka 3

Telefon: 021/674-075

Voditeljica: Iva Kuzmanić

E-pošta: iva.kuzmanic@voda.hr

Kontakt telefon: 021/674-075

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vrljika“

IMOTSKI

Lokacija: Blajburška 133

Telefon: 021/250-354

Voditelj: Mate Serdarević

E-pošta: mate.serdarevic@voda.hr

Kontakt telefon: 021/670-306

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Srednjodalmatinsko primorje i otoci“

SPLIT

Lokacija: Vukovarska 35

Telefon: 021/309-404

Voditeljica: Kristina Kuzmanić

E-pošta: kristina.kuzmanic@voda.hr

Kontakt telefon: 021/309-401

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Cetina“

SINJ

Lokacija: Miljenka Buljana 35

Telefon: 021/821-925

Voditelj: Ivo Hrste

E-pošta: ivo.hrste@voda.hr

Kontakt telefon: 021/660-473

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krka-Šibensko primorje“

ŠIBENIK

Lokacija: Splitska 4

Telefon: 022/217-297

Voditelj: Damir Krnić

E-pošta: damir.krnic@voda.hr

Kontakt telefon: 022/213-391

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zrmanja-Zadarsko primorje“

ZADAR

Lokacija: Rikarda Katalinića Jeretova 5

Telefon: 023/239-148

Voditelj: Ivan Peša

E-pošta: ivan.pesa@voda.hr

Kontakt telefon: 023/239-148

VGO za slivove sjevernoga Jadrana

Ispostave

Lokacija: Đure Šporera 3, Rijeka

Telefon: 051/666-400

Direktor: v.d. Gordan Gašparović

E-pošta: gordan.gasparovic@voda.hr

Kontakt telefon: 051/666-402

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Gorski Kotar“

DELNICE

Lokacija: Starčevićeva 4

Telefon: 051/811-822

Voditelj: v.d. Vanja Rački

E-pošta: vanja.racki@voda.hr

Kontakt telefon: 051/814-260

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Mirna-Dragonja“

BUZET

Lokacija: Naselje Verona 4

Telefon: 052/663-455

Voditelj: Aleksandar Kružić

E-pošta: aleksandar.kruzic@voda.hr

Kontakt telefon: 052/694-199

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Raša-Boljunčica“

LABIN

Lokacija: Zelenice 18

Telefon: 052/856-190

Voditelj: Đanluka Miletić

E-pošta: danluka.miletic@voda.hr

Kontakt telefon: 052/853-070

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“

RIJEKA

Lokacija: Verdijeva 6

Telefon: 051/356-999

Voditelj: Zdravko Jakovac

E-pošta: zdravko.jakovac@voda.hr

Kontakt telefon: 051/356-999

Vodnogospodarska ispostava za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“

GOSPIĆ

Lokacija: Bužimska 10

Telefon: 053/771-155

Voditeljica: Lidija Pernar

E-pošta: lidija.pernar@voda.hr

Kontakt telefon: 053/771-155

VGO za srednju i donju Savu

Ispostave

Lokacija: Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

Telefon: 035/ 386-307

Direktor: v.d. Ivan Rosandić

E-pošta: ivan.rosandic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307-451

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Biđ-Bosut“

VINKOVCI

Lokacija: Josipa Kozarca 28

Telefon: 032/338-030

Voditelj: Emil Dereš

E-pošta: emil.deres@voda.hr

Kontakt telefon: 032/334-815

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Brodska Posavina“

SLAVONSKI BROD

Lokacija: Šetalište braće Radića 22

Telefon: 035/446-139

Voditeljica: Marica Babić

E-pošta: marica.babic@voda.hr

Kontakt telefon: 035/446-075

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Orljava-Londža“

POŽEGA

Lokacija: Industrijska 13 d

Telefon: 034/272-755

Voditelj: v.d. Dimitrije Stojković

E-pošta: dimitrije.stojkovic@voda.hr

Kontakt telefon: 034/272-755

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Šumetlica-Crnac“

NOVA GRADIŠKA

Lokacija: Jurija Haulika 12/I

Telefon: 035/ 364-573

Voditelj: Mario Žeruk

E-pošta: mario.zeruk@voda.hr

Kontakt telefon: 035/364-571

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Subocka-Strug“

NOVSKA

Lokacija: Tina Ujevića 2d

Voditelj: Tomislav Pavičić

E-pošta: tomislav.pavicic@voda.hr

Kontakt telefon: 044/600-147

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Ilova-Pakra“

DARUVAR

Lokacija: Josipa Jelačića 20

Telefon: 043/271-540

Voditelj: Kristijan Hroh

E-pošta: kristijan.hroh@voda.hr

Kontakt telefon: 043/271-541

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Česma-Glogovnica“

BJELOVAR

Lokacija: Vatroslava Lisinskog 4a

Telefon: 043/221-240

Voditeljica: Mirela Savić

E-pošta: mirela.savic@voda.hr

Kontakt telefon: 043/221-199

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Lonja-Trebež“

KUTINA

Lokacija: Stjepana Radića 7b

Telefon: 044/683-001

Voditelj: Miroslav Petravić

E-pošta: miroslav.petravic@voda.hr

Kontakt telefon: 044/683-001

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Banovina“

SISAK

Lokacija: Ruđera Boškovića 11

Telefon: 044/525-400

Voditeljica: Tatjana Dovranić Kardaš

E-pošta: tdovranic@voda.hr

Kontakt telefon: 044/525-400

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kupa“

KARLOVAC

Lokacija: Obala Račkog 10

Telefon: 047/694-785

Voditelj: Vladimir Žakula

E-pošta: vladimir.zakula@voda.hr

Kontakt telefon: 047/694-793

VGO za gornju Savu

Ispostave

Lokacija: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Telefon: 01/2369-888

Direktor: Tomislav Suton

E-pošta: tomislav.suton@voda.hr

Kontakt telefon: 01/2369-850

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zelina-Lonja“

DUGO SELO

Lokacija: Zagrebačka 35/I

Telefon: 01/2753-977

Voditelj: Martina Dinjar

E-pošta: martina.dinjar@voda.hr

Kontakt telefon: 01/2753-977

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla“

VELIKO TRGOVIŠĆE

Lokacija: Zagrebačka 13

Telefon: 049/587-100

Voditelj: Zlatko Novak

E-pošta: zlatko.novak@voda.hr

Kontakt telefon: 049/587-101

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zagrebačko prisavlje“

ZAGREB

Lokacija: Ulica grada Vukovara 271

Telefon: 01/2773-002

Voditelj: v.d. Marijan Mihić

E-pošta: marijan.mihic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/2369-846

VGO za Dunav i donju Dravu

Ispostave

Lokacija: Splavarska 2a, Osijek

Telefon: 031/252-800

Direktor: v.d. Željko Kovačević

E-pošta: zeljko.kovacevic@voda.hr

Kontakt telefon: 031/252-801

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vuka“

OSIJEK

Lokacija: Splavarska 2a

Telefon: 031/252-880

Voditelj: Josip Suver

E-pošta: josip.suver@voda.hr

Kontakt telefon: 031/252-888

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Baranja“

DARDA

Lokacija: Sv. Ivana Krstitelja 115

Telefon: 031/740-161

Voditelj: Darko Brnić-Levada

E-pošta: darko.brniclevada@voda.hr

Kontakt telefon: 031/740-161

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Karašica-Vučica“

DONJI MIHOLJAC

Lokacija: Trg Ante Starčevića 9

Telefon: 031/632-052

Voditelj: Dražen Trcović

E-pošta: drazen.trcovic@voda.hr

Kontakt telefon: 031/632-052

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Županijski kanal“

VIROVITICA

Lokacija: Antuna Mihanovića 29

Telefon: 033/726-650

Voditelj: v.d. Mile Kunac

E-pošta: mile.kunac@voda.hr

Kontakt telefon: 033/726-650

VGO za Muru i gornju Dravu

Ispostave

Lokacija: Međimurska ulica 26b, Varaždin

Telefon: 042/407-000

Direktor: Milan Rezo

E-pošta: milan.rezo@voda.hr

Kontakt telefon: 042/407-000

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Bistra“

ĐURĐEVAC

Lokacija: Antuna Radića 8b

Telefon: 048/811-255

Voditelj: Josip Fuček

E-pošta: josip.fucek@voda.hr

Kontakt telefon: 048/811-622

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Trnava“

ČAKOVEC

Lokacija: Ivana Mažuranića 2

Telefon: 040/396-301

Voditelj: mr.sc. Ivica Mustač

E-pošta: ivica.mustac@voda.hr

Kontakt telefon: 040/396-301

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Plitvica-Bednja“

VARAŽDIN

Lokacija: Međimurska ulica 26b

Telefon: 042/215-467

Voditelj: Branko Perec

E-pošta: branko.perec@voda.hr

Kontakt telefon: 042/215-460

Odjel za Hidrotehničke objekte

Ispostave

Lokacija: 10373 Hruščica, Savska cesta 100 C

e-pošta: goran.milakovic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307 – 377

Ispostave

v.d. Direktora: Goran Milaković

Lokacija: 10373 Hruščica, Savska cesta 100 C

e-pošta: goran.milakovic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307 – 377

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Županijski kanal“

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Karašica-Vučica“

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Baranja“

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vuka“

v.d. Direktora: Goran Milaković

Odjel-za-Hidrotehničke-objekte