Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Projekt sanacije klizišta na r. Uni, rkm 52+500, u naselju Kuljani

 • JN 2022-642 Poziv za dostavu ponuda.pdf

Rekonstrukcija retencije Sepčići - izrada idejnog projekta

 • JN 2022-525 Poziv za dostavu ponude_0.pdf
 • JN 2022-525 Projektni zadatak - Sepcici - idejni projekt_0.pdf
 • JN 2022-525 Troskovnik - Sepcici - idejni projekt_0.xls

Probno crpljenje na bušotini B-1 na području Baških Oštarija

 • Poziv na dostavu ponuda jn 2022-641.docx.pdf

Redovno tehničko promatranje brane Letaj (2022)

 • EV4_0000_Poziv za dostavu ponude - Letaj - teh_promatranje_2022.pdf
 • EV4-0000_Projektni zadatak - Letaj - teh_promatranje_2022.pdf
 • EV4-0000_Troskovnik - Letaj - teh_promatranje.xls

Redovno tehničko promatranje brane Butoniga (2022)

 • EV4_0000_Poziv za dostavu ponude - Butoniga - teh_promatranje_2022.pdf
 • EV4-0000_Projektni zadatak - Butoniga - teh_promatranje_2022.pdf
 • EV4-0000_Troskovnik - Butoniga - teh_promatranje.xls

Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve (2022)

 • EV4-0000_Poziv za dostavu ponude - Ponikve - teh_promatranja_2022.pdf
 • EV4-0000_Projektni zadatak - Ponikve - teh_promatranje_2022.pdf
 • EV4-0000_Troskovnik - Ponikve - teh_promatranje.xls

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat Sanacija L.O. Savskog nasipa u Županji-od rampe Muzej Topola (km 49+495) do stepeništa i križa na nasipu (km 50+100)

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-669 ispravljeno.pdf
 • PZ JN 2022-669.pdf

Elaborat analiza usklađenosti utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-668 ispravljeno.pdf
 • PZ JN 2022-668.pdf

Praćenje i izvješćivanje o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže na lokaciji Virovitičkih jezera

 • jn_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • jn_2022_659_projektni_zadatak_ciljevi_ocuvanja_eko_mreze_viroviticka_jezera.pdf
 • jn_2022_659_troskovnik_ciljevi_ocuvanja_viroviticka_jezera.xlsx

Nabava materijala,  izrada i ugradnja servisne ustave Kuniščak

 • jn_2022_636_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • zapisnik_o_ispitivanju_funk._rada_nabava_izrada_i_ugradnja_servisne_zapornice_kuniscak.docx
 • zapisnik_izvrsenju_nabava_izrada_i_ugradnja_servisne_zapornice_kuniscak.xls
 • projekt_celicnog_servisnog_zatvaraca_ustave_kuniscak.pdf
 • jn_2022_636_troskovnik.xlsx
 • jamstvo_nabava_izrada_i_ugradnja_servisne_zapornice_kuniscak.docx
 • izjava_znr_nabava_izrada_i_ugradnja_servisne_zapornice_kuniscak.doc
 • crtez_servisni_zatvarac_ustave_kuniscak.pdf
 • crtez_servisni_okna_ustave_kuniscak.pdf