Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Izrada glavnog projekta centralnog skladišta obrane od poplava Hrvatskih voda u Jasenovcu, sa ishođenjem građevinske dozvole

Rok za dostavu ponuda:
19.12.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.500,00 EUR
 • -Poziv za dostavu ponude JN 2023-552.PDF

Arheološki nadzor nad radovima izgradnje retencije Ogulin

Rok za dostavu ponuda:
14.12.2023. u 13:18 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.500,00 EUR
 • Poziv___JN_2023_717_Poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije postojećih vodnih stepenica u koritu rijeke Mirne sa ciljem uspostave ribljih staza

Rok za dostavu ponuda:
18.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
22.000,00 EUR
 • EV4-0038_Poziv za dostavu ponude - Mirna - riblje staze - idejno rjesenje.pdf
 • EV4-0038_Projektni zadatak - Mirna - riblje staze - idejno rjesenje.pdf
 • EV4-0038_Troskovnik - Mirna - riblje staze - idejno rjesenje.xls

Regulacija dijela bujice Škropeti - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
15.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.000,00 EUR
 • EV4-0037_Poziv za dostavu ponude - Skropeti - glavni projekt.pdf
 • EV4-0037_Projektni zadatak - Skropeti - glavni projekt.pdf
 • EV4-0037_Troskovnik - Skropeti - glavni projekt.xls

SN Karašica  - Novelacija studije izvodljivosti  objekata osiguranja vode iz r. Drave (Crpna stanica i most Krnjak II, ustave i pragovi na r. Karašici) te podsustava Miholjac - Viljevo i Kapelna  

Rok za dostavu ponuda:
13.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.000,00 EUR
 • JN 2023-687 Poziv za dostavu ponuda_Novelacija studije.pdf

Regulacija bujice Peštine u naselju Nerezine - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
13.12.2023. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.500,00 EUR
 • EV4-0036_Poziv za dostavu ponude - Pestine - glavni projekt.pdf
 • EV4-0036_Projektni zadatak - Pestine - glavni projekt.pdf
 • EV4-0036_Dokumenti - akti - Pestine - glavni projekt.pdf
 • EV4-0036_Troskovnik - Pestine - glavni projekt.xls

Zaštita od plavljenja dijela naselja Ripenda-Verbanci - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
12.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
24.000,00 EUR
 • EV4-0035_Poziv za dostavu ponude - Ripenda-Verbanci - glavni projekt.pdf
 • EV4-0035_Projektni zadatak - Ripenda-Vebanci - glavni projekt.pdf
 • EV4-0035_Dokumenti - akti - Ripenda-Verbanci - glavni projekt.pdf
 • EV4-0035_Troskovnik - Ripenda-Verbanci - glavni projekt.xls

Geodetski elaborat izvedenog stanja vodnih
građevina za akumulaciju Petnja 

Rok za dostavu ponuda:
11.12.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.300,00 EUR
 • Poziv na dostavu ponuda_JN_2023-656.pdf
 • Poziv na dostavu ponuda_JN_2023-656- IZMJENA.pdf

Geodetski elaborat izvedenog stanja vodnih
građevina i evidentiranje stvarnog stanja
korita prirodnih površinskih voda za vodotok Glogovnica od km 13+290 do km 19+100
 u k.o.Tučenik, k.o. Podjales i k.o. Cugovec

Rok za dostavu ponuda:
05.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
23.500,00 EUR
 • Poziv na dostavu ponuda JN 2023-657.pdf

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000"

Rok za dostavu ponuda:
04.12.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.600,00 EUR
 • JN_04_Poziv_za_dostavu_ponude.pdf