Hrvatske vode
 

Zakup - objava rezultata natječaja

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kredita

PONIŠTENJE Javnog natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2021.g. na području VGO-a za srednju i donju Savu

Odluka

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2021. godini na razdoblje do 5 godina

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2021.g. na području VGO-a za srednju i donju Savu

Javni natječaja za zakup javnog vodnog dobra u 2021.g. za razdoblje do 5 godina

Javni poziv za kupnju dionica - Vodoprivreda Novska

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra VGO Rijeka

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2021. godinu na području VGO-a Varaždin

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2021. godini na razdoblje do 5 godina

Stranice