Hrvatske vode
 

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kredita

Rezultati natječaja za zakup javnog vodnog dobra - 2. krug 2021.g.

Rezultati 1. kruga natječaja za zakup javnog vodnog dobra u 2022.g. na području VGO za slivove južnoga Jadrana

Prvi javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2022. godini na području VGO-a za srednju i donju Savu

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2022. godinu na području VGO-a Split

Javni natječaj za zakup JVD-a za 2022. godinu na području VGO-a Osijek

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2022. godinu na području VGO-a Varaždin.

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2022. godini na razdoblje do 5 godina

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2022. godini na razdoblje do 5 godina

Zakup - objava rezultata natječaja

Stranice