Hrvatske vode
 

Akumulacija Opatovac

Osnovna funkcija akumulacije (sastoji se od brane, preljeva, slapišta i crpne stanice) je osigurati vodu za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina kao i prihvat poplavnih valova u cilju obrane od poplava naselja Opatovac nizvodno od brane. Akumulacija i sustav navodnjavanja Opatovac financirani su putem nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenjem poljoprivrednim zemljištem i vodama - NAPNAV. Ukupna vrijednost investicije je 44 milijuna kuna. Ovaj vrijedan nacionalni projekt obišao je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Siniša Kukić sa svojim suradnicima.

Površina akumulacije je 19,2 ha. Iskoristivi volumen akumulacije, koji služi za navodnjavanje je 935 000 m3, dok je ukupni akumulacijski volumen 1.000.000 m3.

Radovi na akumulaciji završeni su krajem 2013. godine.

Galerija

Akumulacija OpatovacAkumulacija OpatovacAkumulacija OpatovacAkumulacija OpatovacAkumulacija Opatovac