Hrvatske vode
 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje da ne treba provoditi postupak PUO, Klasa: 351-01/06-02/683, Ur.br.:531-08-3-1-06-VM-2 od 22. prosinca 2006. Rješenje je dio lokacijske dozvole od 22. ožujka 2010.