Hrvatske vode
 

U skladu s propisima za rekonastrukciju nije obavezno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.