Hrvatske vode
 

Procjena uticaja na okoliš nije napravljena obzirom da sukladno zakonskoj regulativi za radove rekonstrukcije na postojećim objektima nije potrebna.