Hrvatske vode
 

Promoviran pilot projekt Hrvatskih voda „Mali čuvari voda“

Povodom obilježavanja 145. obljetnice vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj i Dana Hrvatskih voda promoviran je pilot projekt Hrvatskih voda pod nazivom „Mali čuvari voda“, u okviru Konferencije o budućnosti Europe i Okruglog stola „Vode – pogled u budućnost“ kojega su organizirali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode 7. rujna 2021. i uz simboličan početak provedbe projekta dodjelom edukativnog kompleta OŠ Jure Kaštelana iz Zagreba, koji su bili dio programa skupa.

Dugogodišnje iskustvo Hrvatskih voda u provedbi dječjeg programa i edukaciji najmlađih, potaknulo nas je na osmišljavanje novoga projekta krajem 2017. godine, kako bismo stvorili praktičan edukativan i zabavan materijal o vodi za nastavnike i učenike osnovnih škola. Želja nam je bila izraditi poseban priručnik s pokusima posvećen njezinom veličanstvu – VODI, koji bi bio primjeren dobi nižih i viših razreda te koji bi uz komplet za ispitivanje vode na jednostavan i zabavan način približio nastavno gradivo i proširio znanja o ovoj nezamjenjivoj životnoj tekućini. Nositelji projekta su Ured generalnog direktora i Sektor za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU, a sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projekt „Tehnička pomoć za Hrvatske vode“, u skladu s infrastrukturnim projektima i ciljevima izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda koji su sufinancirani sredstvima EU. Tako će se projekt provoditi na području 11 gradova u 42 osnovne škole, a prema službenom popisu osnovnih škola na području Republike Hrvatske. Cilj projekta je podizanje svijesti učenika osnovnih škola o zaštiti, očuvanju i korištenju voda korištenjem izrađenog edukativno-zabavnog sadržaja, terenskim istraživanjem i praćenjem stanja voda u zavičaju, kao i stjecanje znanja i razumijevanja o svojstvima vode, pojedinim parametrima i njihovom značenju za kakvoću voda, njezinoj ulozi u životnom ciklusu te čovjekovog utjecaja na vode, okoliš i prirodu, kao i očuvanja bioraznolikosti zavičaja i usluga ekosustava.

Tijekom 2018. i 2019. godine za 42 škole nabavljeni su pokretni laboratoriji za ispitivanje vode i tla (EcoLabBox) te se krenulo u izradu Priručnika o vodi s pokusima za niže i više razrede. Kako bi izrađeni materijal bio u skladu sa najvišim odgojno-obrazovnim zahtjevima i standardima primjerenim uzrastu učenika, uspostavljena je suradnja s relevantnim obrazovnim institucijama, agencijama koje sudjeluju u izdavanju mišljenja na sadržaje namijenjenim  školama. Uzimajući u obzir planirani sadržaj priručnika osnovana je Stručna radna skupina koju su činili predstavnici Hrvatskih voda (Draženka Stipaničev, Predrag Koren, Mariela Sjekavica i Marija Vizner), Agencije za odgoj i obrazovanje – AZOO (Lydia Lugar), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ASOO (Dalibor Sumpor), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja/Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (Branka Ilakovac i Andreja Ribarić) i Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina (Petra Novak Mlinarić).   Pod motom „Veliki za male“ učenici navedene škole smjera ekološki tehničar su s mentoricom Petrom Novak Mlinarić izradili prijedlog sadržaja i pokusa za niže i više razrede. Pripremu teksta priručnika i pokusa izradile su Petra Novak Mlinarić i Marija Vizner, koji je dorađen uz stručne savjete radne skupine. Priručnici s pokusima su bogato ilustrirani crtežima i fotografijama. Ilustracije za niže razrede izradila je Karin Tancel, dok je ilustracije za više razrede izradila Marija Vizner. Za sadržaj priručnika i pokusa za više razrede korištene su manjim dijelom fotografije vanjskih suradnika, dok je većina fotografija izrađena u Hrvatskim vodama uz pomoć osoblja Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda i Darka Bukovca (vodočuvara), koji je vlastitim fotoaparatom zabilježio izvedbe svih pokusa. Pokusi za niže razrede primjereni su uzrastu učenika, jednostavni i ne zahtijevaju složenu opremu, a mogu se izvoditi u razredu s učiteljem. Za više razrede (i za niže razrede pokazno) pokusi obuhvaćaju i upotrebu pokretnog laboratorija s kojim mentor može provesti terensko istraživanje voda. Ovime će se  omogućiti povezivanje nastavnog programa s praktičnim znanjima koja mogu rezultirati i većom aktivnosti učenika u zajednici pri očuvanju vodnog resursa i prirodnih vrijednosti te razumijevanja problematike zbrinjavanja otpadnih voda, potreba za izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja kao i razvijanja odgovornijeg ponašanja prema okolišu i nužnosti uvođenja održivog razvoja. 

Po podjeli kompleta „Mali čuvari voda“ kojega čine pokretni laboratorij za ispitivanje vode i tla (EcoLabBox) i Priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede svim školama, očekuje se daljnja suradnja sa školama kroz izradu zajedničkog Izvješća o provedenim uzorkovanjima, analizama i zaključcima o stanju zavičajnih vodotoka škola, kao konačnog rezultata projekta te razvijanja daljnje suradnje sa školama.

Galerija