Hrvatske vode
 

Suradnja Hrvatskih voda i obrazovnih institucija u virtualnoj nastavi

Novonastali uvjeti izazvani koronavirusom i održavanje nastave na daljinu, rezultirali su suradnjom Hrvatskih voda i obrazovnih institucija u virtualnoj nastavi, uz korištenje edukativnog i promidžbenog materijala Hrvatskih voda.

Pandemija izazvana koronavirusom stavila je na kušnju i obrazovni sustav, nastavnike i učenike koji su bili prisiljeni na duže vrijeme svoje školske klupe zamijeniti radnim stolovima u vlastitim domovima, a komunikaciju preseliti u virtualni svijet. Tako su, u izolaciji i izvanrednim okolnostima, potrebe za pitkom vodom i vodom za obavljanje osnovnih higijenskih i propisanih mjera zaštite u domu, bolnicama i na radnim mjestima postale osnovni uvjet u borbi protiv nevidljivog neprijatelja, a pitanja zaštite voda, okoliša i prirode postavljena su visoko na ljestvici opstanka života na našem Plavom planetu. Stoga i ne čudi kako se tema voda i odnosa čovjeka prema okolišu pojavila u virtualnim učionicama uoči Svjetskog dana voda 2020. koji je došao uz tutnjavu potresa u ranim jutarnjim satima 22. ožujka koji je pogodio šire zagrebačko područje, otežavajući uvjete izolacije i obrazovnog procesa. Unatoč tome, Svjetski dan voda s temom Voda i klimatske promjene našao se na popisu projektnih zadataka učenika brojnih osnovnih i srednjih škola koji su potražili dodatne zanimljive sadržaje o ovim temama. Tako su internetske stranice Hrvatskih voda i časopis Hrvatska vodoprivreda broj 230 s temama zaštite voda, praćenja i smanjenja utjecaja klimatskih promjena bili odličan izvor podataka i pomoć učenicima i nastavnicima u razumijevanju ovih pitanja.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) je na portalu virtualne nastave (https://nastava.asoo.hr/) u okviru projektnog dana, za učenike i nastavnike svih obrazovnih smjerova strukovnih škola, objavila edukativni materijal posvećen Svjetskom danu voda 2020. uz projektni zadatak vezan za članak o utjecaju klimatskih promjena na vodene ekosustave iz časopisa Hrvatska vodoprivreda broj 230. Rezultat je ovo višegodišnje suradnje Hrvatskih voda i ASOO, koja je aktivno uključena u promoviranje ekoloških tema putem časopisa i edukativnih projekata Hrvatskih voda.

„Ovakav način suradnje omogućuje javnom i poslovnom sektoru stjecanje i usavršavanje znanja i vještina, koja se prenose na nove generacije putem strukovnog obrazovanja te ujedno jača međusektorsku suradnju i partnerstvo na budućim projektima“, naglasio je Dalibor Sumpor, prof., viši stručni savjetnik u ASOO.

Športska gimnazija Zagreb je uz redovni nastavni program osobitu pažnju posvetila temama upravljanja voda, biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava, lokalnoj zajednici i primjerima dobre prakse kroz projekt „Nepoznata rijeka – život Save uzvodno i nizvodno od Zagreba“ koji je dobio financijsku potporu putem natječaja „Učeničke akcije protiv klimatskih promjena“, a u sklopu projekta „Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu – Projekt predsjedanja EU 2019.-2021.”. Ovaj projekt je ugrađen u školski kurikulum i dio je virtualne nastave geografije i debatne skupine, a uspostavljena je i suradnja s Hrvatskim vodama u prezentaciji tema vezanih uz rijeku Savu i očuvanje voda. Tako su kroz nastavne jedinice „Svjetski dan voda - Voda i klimatske promjene” i „Globalno zatopljenje” izrađeni geografski istraživački radovi koje su proveli svi učenici prvih razreda (86 učenika) u obliku eseja od kojih je čak  84 % dobilo ocjenu odličan što svjedoči o interesu i uspješnosti ovakvog načina učenja. Na temu „Svjetski dan voda“ geografsko istraživanje proveli su i učenici četvrtih razreda (39 učenika) te učenici drugih razreda s naglaskom na očuvanju rijeka i energetskih izvora (79 učenika). Učenici su u svom istraživačkom radu koristili internetske stranice Hrvatskih voda i časopis Hrvatska vodoprivreda broj 230  kao izvore podataka, kao i video zapis „Sava – susret kulture i prirode”, a njihovi radovi će biti podloga za daljnje aktivnosti projekta u debatnoj skupini. Također, planirano je kroz virtualnu nastavu koristiti i edukativni materijal Hrvatskih voda – Projekt FRISCO1: kratki edukativni film i kviz znanja „Saznaj više o poplavama” te računalnu igru „Kako se štitimo od poplava – nauči i igraj”, a sve kako bi učenici aktivnim rješavanjem problemskih zadataka kvalitetno stekli nova znanja na temu klimatskih promjena, važnosti zaštite voda, borbe protiv poplava, uloge prirodnih retencija i očuvanja biološke raznolikosti.

Galerija