Hrvatske vode
 

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2011. godine donijela Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/2011)