Hrvatske vode
 

Državni plan obrane od poplava

Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela Državni plan obrane od poplava (NN 84/2010).