Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3404-2-19-2
Klasa:
UP/I-325-08/19-01/0028693
Datum izdavanja:
09.09.2019.
Donositelj akta:
Srednjodalmatinsko primorje i otoci
Prvi dan objave:
02.10.2019.
Zadnji dan objave:
10.10.2019.