Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

 

Financiranje provedbe investicijskih projekata koje se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopkrbe/odvodne BR.EN.2.1.17

Status: 
Zatvoren
Dokumenti: 
Naslov: 
Upute za prijavitelje
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog 1 KRITERIJI ADMINISTRATIVNE PROVJERE
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog 2 METODOLOGIJA ODABIRA ODVODNJA
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog 2 METODOLOGIJA ODABIRA VODOOPSKRBA
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog 3 KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog 4 POPIS UNAPRIJED ODREĐENIH PRIJAVITELJA
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog A Prijavni obrazac B
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog B Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Datum: 
Srijeda, Svibanj 18, 2016
Naslov: 
Prilog C Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog D Opći uvjeti
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog D Posebni uvjeti Ugovora o darovnici
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog E Izjava partnera
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog E Izjava prijavitelja
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prilog F Financijski model (obrazac) proračuna doprinosa bespovratnih EU sredstava
Datum: 
Ponedjeljak, Svibanj 16, 2016
Naslov: 
Prezentacija - Savjetovanje/informativna radionica
Datum: 
Četvrtak, Listopad 6, 2016
Naslov: 
Prezentacija CBA - Savjetovanje/informativna radionica
Datum: 
Četvrtak, Listopad 6, 2016
Natječaj/Poziv na dostavu: 
Poziv na dostavu
Nadležna tijela: 
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Operativni program: 
„Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007.-2013.
Sažetak poziva za doprinos: 
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina, NN 117/15) i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga Rok za dovršetak projektnih aktivnosti je 31. prosinac 2016. godine. Navedeni rok je konačan te ne postoji mogućnost njegova produženja s obzirom da se radi o krajnjem roku prihvatljivosti troškova za financiranje iz programskog razdoblja 2007-2013 u sklopu kojeg se predmetni Poziv raspisuje. Rok za dostavu prijave projekta, odnosno projektnog prijedloga je: 17. lipnja 2016. godine do 15:00h.