Financiranje provedbe investicijskih projekata koje se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopkrbe/odvodne BR.EN.2.1.17

Financiranje provedbe investicijskih projekata koje se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopkrbe/odvodne BR.EN.2.1.17

Vrsta natječaja
EU natječaj
Natječaj/Poziv na dostavu
Poziv na dostavu
Status
Zatvoren
Operativni program
„Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007.-2013.
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak poziva za doprinos
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina, NN 117/15) i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga
Rok za dovršetak projektnih aktivnosti je 31. prosinac 2016. godine. Navedeni rok je konačan te ne postoji mogućnost njegova produženja s obzirom da se radi o krajnjem roku prihvatljivosti troškova za financiranje iz programskog razdoblja 2007-2013 u sklopu kojeg se predmetni Poziv raspisuje.
Rok za dostavu prijave projekta, odnosno projektnog prijedloga je: 17. lipnja 2016. godine do 15:00h.
Dokumenti
Upute za prijavitelje
Prilog 1 KRITERIJI ADMINISTRATIVNE PROVJERE
Prilog 2 METODOLOGIJA ODABIRA ODVODNJA
Prilog 2 METODOLOGIJA ODABIRA VODOOPSKRBA
Prilog 3 KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
Prilog 4 POPIS UNAPRIJED ODREĐENIH PRIJAVITELJA
Prilog A Prijavni obrazac B
Prilog B Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog C Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Prilog D Opći uvjeti
Prilog D Posebni uvjeti Ugovora o darovnici
Prilog E Izjava partnera
Prilog E Izjava prijavitelja
Prilog F Financijski model (obrazac) proračuna doprinosa bespovratnih EU sredstava
Prezentacija - Savjetovanje/informativna radionica
Prezentacija CBA - Savjetovanje/informativna radionica