Hrvatske vode
 

Izješće o obrani od poplava za područje srednje i donje Save 26/5/15 u 20 sati

Vodostaji rijeke Save tijekom  dana bili su u daljnjem porastu nizvodno od Ustave Trebež do Županje, dok su na uzvodnom dijelu bili u opadanju, pri čemu su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava:Dubrovčak, Crnac,  Stara Gradiška, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Županja,  a za dionice mjerodavnog vodomjera Sava:  Ustava Trebež i Jasenovac na snazi su redovne mjere obrane od poplava.  Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu nizvodno od Crnca do Županje, dok su na uzvodnom dijelu u daljnjem opadanju

Za mjerodavne vodomjere nizvodno od Jasenovca u slijedećih 24. sata očekuje se da dosegnu vrijednosti za proglašenje redovnih mjera obrane od poplava.

Vodostaji rijeke Kupe tijekom dana bili su u opadanju na svom cijelom toku, pri čemu su za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Farkašić  i dalje na snazi  izvanredne mjere obrane od poplava ukidanje kojih se očekuje tijekom noći 26/27/5, a mjere pripremnog stanja  i dalje su na snazi za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa  Jamnička Kiselica i Karlovac. Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju na svom cijelom toku.Vodostaji rijeke Kupe na mjerodavnom vodomjeru Farkašić dosegli su maksimalnu vrijednost od 910 cm .

Vodostaji rijeke Korane tijekom dana  bili su u daljnjem opadanju na svom cijelom toku, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice njerodavnog vodomjera Korana  Karlovac.  Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju.

Vodostaji rijeke Gline tijekom dana bili su u daljnjem opadanju pri čemu više nema proglašenih mjera obrane od poplava.

Tijekom dana u opadanju su bili  vodostaji rijeke Česme nizvodno od Čazme, dok su na uzvodnom dijelu bili u porastu,  te su uvedene mjere redovne obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Česma Pavlovac . I dalje su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera  Čema  Čazma, a za dionice mjerodavnog vodomjera Čema Ušće redovne mjere obrane od poplava.. Trenutno su vodostaji u blagom opadanju/stagnaciji nizvodno od Pavlovca.

Tijekom dana,  u daljnem porastu porastu su bili  vodostaji rijeke  Ilove,  pri čemu su ponovno uvedene mjere pripremnog i redovnog  stanja obrane od poplava za  dionice mjerodavnog vodomjera Ilova:  Maslenjača, a u 5:00 sati uvedene su i izvanredne mjere obrane od poplava, dok su  za dionice mjerodavnog vodomjera  Veliko Vukovje  i dalje na snazi  izvanredne mjere obrane od poplava, a za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova Garešnica uvedene su redovne mjere obrane od poplava.  Trenutno su vodostaji u opadanju/stagnaciji.Vodostaji rijeke Ilove na mjerodavnom vodomeru Ilova Maslenjača dosegli su vrijednosti za proglašenje izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama u 18:00 sati kod vodostaja od +504 cm, ali obzirom na stanje vodostaja isto nije proglašeno.

Vodostaji rijeke Une  tijekom dana bili su u porastu , pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Una Hrvatska Kostajnica. Trenutno su vodostaji u stagnaciji. 

Mjere redovne obrane od poplava  i dalje su na snazi na snazi su za dionice mjerodavnog vodomjera Kanal Obžev Stružec pri čemu su vodostaji u blagom porastu. .

Tijekom dana 26.05.15. u blagom opadanju su bili i vodostaji u kanalu Kupa – Kupa, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava. Vodostaji su trenutno u blagom opadanju.

U opadanju su bili tijekom dana i vodostaji rijeke Slivornice, pri čemu su i dalje na snazi  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionic mjerodavnog vodomjera Slivornica Gornja Šumetlica. Trenutno su vodostaji u blagom opadanju.

Isto tako u opadanju su bili tijekom dana i vodostaji rijeke Pakre, te su u 18:00 sati  ukinute mjere izvanredne obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Pakra Kusonje, a za dionice mjerodavnog vodomjera Janja Lipa  i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava. Trenutno su vodostaji u blagom opadanju.

Isto tako u porastu su bili tijekom dana i vodostaji ILK Jelas polja, pri čemu su i dalje na snazi izvanredne mjere obrane od poplava za dionic mjerodavnog vodomjera ILK Jelas polja Slobodnica. Trenutno su vodostaji u stagnaciji.

U opadanju su bili tijekom dana  i vodostaji rijeke Bijele, te su u 18:00 sati ukinute mjere izvanredne  obrane od poplava za dionic mjerodavnog vodomjera Bijela Badljevina. Trenutno su vodostaji u daljnem opadanju.

Isto tako u porastu su bili tijekom dana i vodostaji rijeke Orljave nizvodno od Sloboštine pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog  stanja za dionice mjerodavnog vodomjera Orljava: Sloboština, a za dionice  mjerodavnog vodomjera Orljava Frkljevci uvedene su u 21:00 sat  izvanredne mjere obrane od poplava. Radi povećanja vodostaja na rijeci Orljavi, na područje Ciglenika i Bečica, dostavljen je pijesak, vreče, ljudstvo i bager,a radi pripravnosti za izradu zečjih nasipa. Trenutno su vodostaji u daljnem porastu.

U daljnjem opadanju tijekom dana  bili du vodostaji rijeke Glogovice pri čemu više nema proglašenih mjera obrane od poplava.

Isto tako tijekom dana  u  porastu su bili i vodostaji Londže nizvodno od Čaglina pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Londža Resnik. Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju.

Vodostaji u Retencijama Lonsko polje, Mokro polje , Žutica, Opeka,  i Trstik tijekom  dana  bili su  u blagom  porastu/stagnaciji, pri čemu i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera retencije Lonjsko polje CS Šašna Greda, a za dionice mjerodavnog vodomjera Lonjsko polje Ustava Trebež na snazi su redovne mjere obrane od poplava.

Prema raspoloživim podacima tijekom slijedeća dva dana   ne očekuju se značajnije oborine na području sektora D te je za očekivati postupnu stabilizaciju vodostaja uz postupno ukidanje proglašenih mjera obrane od poplavana vodotocima / Česme,  Ilovce, Pakre, Une, Sunje, Orljave, Lonđe, Šumetlice, ZLK Biđ polja i dr.

Vodostaj ZLK izmjeren u 8.00 sati na vodomjeru u Đakovu iznosi +415 cm, i dalje je u porastu 4 cm na sat .Za promet je zatvorena lokalna cesta Đakovo – Dragotin jer je došlo do izlijevanja vode na cestu, formirano je 24 dežurstvo.

Tijekom ponedjeljka (a posebno u noći na utorak), palo je dodatnih 47 mm/m2 u Požegi (u Kutjevu je palo 40 mm/m2). Iako su vodostaji pred ponoć počeli stagnirati (vodostaj u manjim vodotocima je počeo i padati), noćašnje oborine su inicirale daljnji porast vodostaja. U Požegu otpremljeno 10.000 vreča za obranu od poplava.

Unatoč značajnijim oborinama palim tijekom proteklog dana, te porastu vodostaja, tendencija rasta je lagana. Budući su trenutačno kiše stale (a za danas su predviđene daleko manje količine), očekujemo brzo smirivanje vodostaja, pa i skoro opadanje.