Hrvatske vode
 

Izvješće o obrani od poplava za područje Mure i gornje Drave 24.5.15. u 12 sati

Hidrometrološki uvijeti i stanja vodostaja

Mali sliv Bistra

Zbog obilnih oborina u večernjim i noćnim satima dana 22.05.2015. od 23:00 sata došlo je do značajnog porasta vodostaja na vodotocima u slivu.

Mali sliv Plitvica Bednja

Dana 22. i 23. svibnja 2015. godine palo je u neprekidnom intervalu oko 100 l/m2 oborina.Vodostaji na rijeci na rijeci Bednji  i na rijeci Plitvici kod mosta C su u opadanju.

Mali sliv Trnava

Od 23.05.- 24.05.2015 godine pala je vrlo mala količina padalina. Vodostaji na gotovo svim vodotocima su u opadanju.Na uzvodnom dijelu sliva rijeka Mure i Drave došlo je do prestanka oborina a dotoci iz Austrije i Slovenije su u opadanju.

Provedba mjera obrane od poplava

Mali sliv Bistra

Pripremno stanje obrane od poplava na snazi je za vodotoke „Rog –Strug“ i „Obuhvatni Đurđevac“,a redovna mjere obrane od poplava na snazi su za vodotok „Bistra Koprivnička“.

Mali sliv Plitvica Bednja

Na svim dionicama ovog  branjenog područja  i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava.

Mali sliv Trnava

Trenutno su na snazi redovne mjere obrane od poplava na branjenom području na sljedećim dionicama:bujica Gornji potok s Doljnjim potokom,potok Trnava Murska,potok Šantavec,potok Trnava Dravska,Štrigovski i retencije Šenkovec i Jegerseg.Na rijeci Muri su na snazi redovna  mjere obrana od poplava prema vodomjeru Mursko Središće.Na rijeci Dravi je na snazi pripremno stanje obrane od poplava prema protoku na HE Varaždin, a uslijed pojačanog rada hidroelektrana na Dravi vodostaj na VS Botovo prešao je razinu +400 cm u 12:00 sati. Zbog tog je uvedeno je pripremno stanje obrane od poplava .

Stanje i poduzete aktivnosti

Mali sliv Bistra

U jutarnjim satima 24.05.2015. dolazi do opadanja vodostaja i povlačenja vode, pa je ukinuta redovna obrana od poplave na dionicama:vodotok „Rog –Strug“ i „Obuhvatni Đurđevac“,na vodotoku „Gliboki“ u Torčecu došlo je do nakupljanja nanosa kod mosta, pa je bila potrebna intervencija stroja za uklanjanje istog.U naselju Molve na vodotoku „Komarnica“ na dijelu nasipa u dužini od 50 m podizali smo nasip zbog mogućeg prelijevanja vode.

Mali sliv Plitvica Bednja

Nastavljeni su radovi na ispumpavanju vode iz poduzetničke zone Ivanec do jutarnjih sati kada je ispumpana sva voda (cca 0,5 m). Također  su nastavljeni radovi na nadvišenju i  zatrpavanju depresije na lijevoj obali rijeke Plitvice kako bi se spriječio prodor vode prema naselju Jalkovec.

Mali sliv Trnava

Prema informacijama sa terena u vodotocima je zabilježen blago opadanje vodostaja. Redovito se vrši kontrola stanja vodostaja i objekata na sustavu obrane od poplave. Stanje se redovito kontrolira i ne očekuju se problemi.

Rijeka Mura

Spuštene su zapornice i izvršen je pregled čepova da se osigura njihova nepropusnost. Prati se stanje ophodnjom dioničara i vodočuvara.Na lokaciji gdje se rekonstruira murski nasip (oko km 24) se prišlo oblaganju nožice i pokosa nasipa najlonom. Radovi su jučer završeni, a tijekom prijepodnevnih sati voda se još nije podigla u inundaciji da bi doprla do štićenih dijelova nasipa u rekonstrukciji. Vodostaj i dalje polagano raste, a na VS Mursko Središće primijećena je lagana stagnacija  te nema opasnosti na vodnim građevinama i branjenom području.

 

Rijeka Drava

Na rijeci Dravi nema uočenih problema.

           

Rezime poplavljenih područja

Mali sliv Bistra

Na području Grada Koprivnice u naselju Reka tijekom jučerašnjeg dana  zatvorene su bile državna cesta Koprivnica-Križevci i lokalna cesta Starigrad-Reka,a u naselju Delovi došlo je do izlijevanja vodotoka „Brzava“ i poplavljeno je 5 ha poljoprivrednog zemljišta.

Mali sliv Plitvica Bednja

U mjestu Drenovec na istoimenom potoku djelomično su urušena dva cestovna propusta. Na svim poplavljenim područjima poduzete su mjere za sprečavanja plavljenja, otklanjanja posljedica plavljenja te za zaštitu objekata bilo intervencijom strojevima i pumpanjem vode ili izradom zečjih nasipa.Stanje na terenu i vodostaje i dalje prate djelatnici Hrvatskih voda te vodočuvari,a vršena je i intervencija strojevima. Zečje nasipe postavljali su uglavnom članovi vatrogasnih društva općina.

Hidrometroliške prognoze i stanja vodostaja

Tokom poslijepodneva 23.05. došlo je do prestanka oborina koje se produžilo i čitavu noć pa je došlo do pada ili stagnacije vodostaja vodotoka.Vodostaj rijeke Bednje u gornjem toku je u opadanju dok je u donjem toku u tijeku prolaz do sada maksimalno dostignutog vodostaja s tendencijom stagnacije i u očekivanju pada radi izostanka oborina.Vodostaj rijeke Plitvice praćen na mjernoj letvi Knegincu je u daljnjem opadanju.Prema prognozi očekuje se smirivanje vremena, ali zbog povećanja vodostaja u rijeci Muri očekuje se uspor na Trnavi Murskoj.

Mali sliv Bistra

U Austriji i Sloveniji nema više oborina te se protok Mure i Drave značajno smanjio ispod prvotnih prognoza.Vodostaj u Murskom Središću je u laganom opadanju, u 12 sati iznosi 378 cm. Nastaviti će se trend opadanja vodostaja.Očekuje se daljnje smanjenje protoka.