Hrvatske vode
 

Izvješće o obrani od poplava za područje srednje i donje Save 25/5/15 u 20 sati

Vodostaji rijeke Save tijekom  dana 25. 05.15.  bili su u daljnjem porastu nizvodno od Dubrovčaka do Županje, dok su na uzvodnom dijelu bili u opadanju , pri čemu su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava:  Dubrovčak,Crnac, Jasenovac, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš i Slavonski Brod, a za dionice mjerodavnog vodomjera Ustava Trebež na snazi su redovne mjere obrane od poplava.  Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu nizvodno od Crnca do Županje, dok su na uzvodnom dijelu u daljnjem opadanju .

Zbog prognoziranih  oborina u naredna tri dana  u BiH  za očekivati porastu su  vodostaja rijeke Une, Vrbasa i Bosne, što može imati utjecaj na porast vodostaja rijeke Save nizvodno od Jasenovca.

Vodostaji rijeke Kupe tijekom dana 25. 05. 15 bili su u daljnjem porastu nizvodno od Karlovca do Siska , dok su na uzvodnom dijelu bili u opadanju, pri čemu su za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Farkašić  i dalje na snazi  izvanredne mjere obrane od poplava, a mjere pripremnog stanja  i dalje su na snazi za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa  Jamnička Kiselica i Karlovac. Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju uzvodno od jamničke Kiselice, dok su na nizvodnom dijelu do Siska u daljnjem blagom porastu.

Za dionice mjerodavnog vodomjera  Kupa u Karlovcu  danas 25.5.15. u 7,00 sati ukinute su izvanredne mjere obrane od poplava , a tijekom dana i redovne mjere obrane od polava, te su ostale na snazi samo mjere pripremnog stanja obrane od poplava.

Vodostaji rijeke Korane tijekom dana 25.05.15.  bili su u daljnjem blagom opadanju na svom cijelom toku, pri čemu su ukinute  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Korana:  Velemerić, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera Korana Karlovac  u 7:00 sati 25.5.15. ukinuto stanje izvanrednih mjera obrane od poplava , tijekom dana i redovnih mjera obrane od poplava, tako da su na snazi ostale pripremne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Korana Karlovac. Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju.

Vodostaji rijeke Gline tijekom dana 25. 05. 15.  bili su u daljnjem opadanju pri čemu su i dalje na snazi  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera  Glina:  Široka Reka Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju. 

Tijekom dana 25. 05.15. u opadanju/stagnaciji su bili  vodostaji rijeke Česme ,pri čemu su ukinute redovne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Česma Pavlovac, dok je i dalje na snazi pripremno stanje obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera: Česma  Čazma , a za dionice mjerodavnog vodomjera Čema Ušće uvedene su redovne mjere obrane od poplava.  Trenutno su vodostaji u blagom opadanju/stagnaciji.

Tijekom dana 24./25. 05.15, u porastu su bili vodostaji rijeke  Ilove,pri čemu su ponovno uvedene mjere pripremnog i redovnog  stanja obrane od poplava za  dionice mjerodavnog vodomjera Ilova:  Maslenjača, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera  Veliko Vukovje  i dalje na snazi  izvanredno stanje obrane od poplava, a za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova: Ilova i garešnica su uvedene pripremne mjere obrane od poplava. Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu.

Vodostaji rijeke Une  tijekom dana 25.05.15. bili su u porastu , pri čemu su proglašene  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Una Hrvatska Kostajnica. Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu.

Tijekom dana 25.05.15. u blagom opadanju su bili i vodostaji u kanalu Kupa – Kupa, te su i dalje na snazi mjere redovne obrane od poplava  za dionic mjerodavnog vodomjera OK Kup- Kupa Donja Kupčina. Vodostaji su trenutno u stagnaciji, te se tijekom noći očekuje ukidanje redovnih mjera obrane od poplava.

Isto tako u porastu su bili tijekom dana 25.05.15. i vodostaji u LK Orljava – Adžimovka, te su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionic mjerodavnog vodomjera ZK Orljava – Adžimovka. Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu te se očekuje uvođenje redovnih mjera obrane od poplava.

Prema raspoloživim podacima tijekom slijedeća dva dana   može se očekivati količina oborina od 10 do 30 mm/m2 na slivovima rijeke  Česme,  Iloce, Pakre, Une i Sunje, Orljave i Lonđe, Šumetlice, Dilj Gore i Biđ polja, te od 15 do 30 mm/m2 na slivu Bosne Une i Vrbasa u BiH, što ne bi trebalo imati znatnijeg utjecaja na stanje vodostaja Česme,  Ilovce, Pakre, Une, Sunje, Orljave, Lonđe, Šumetlice, ZLK Biđ polja i dr, izuzev vodostaja rijek Ilove, Pakre, Šumetlice, Orlave , Lonđe i  ZLK Biđ polja koji mogu zabilježiti daljnji blaži porast u odnosu na trenutne vodostaje.