Hrvatske vode
 

Izvješće o obrani od poplava za područje srednje i donje Save 25/5/15 u 9 sati

Vodostaji rijeke Save tijekom  noći 24./25. 05.15.  bili su u daljnjem porastu nizvodno od Crnca do Županje, dok su na uzvodnom dijelu bili u opadanju , pri čemu su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica, Dubrovčak,Crnac, Jasenovac, Mačkovac i Slavonski Kobaš, a za dionice mjerodavnog vodomjera Ustava Trebež na snazi su redovne mjere obrane od poplava. Tijekom dana nastavit će se porast vodostaja rijeke Save uz moguće daljnje uvođenje mjera obrane od poplava. Zbog prognoziranih  oborina u naredna tri dana  u BiH  za očekivati je porast  vodostaja rijeke Une, Vrbasa i Bosne, što može imati utjecaj na porast vodostaja rijeke Save nizvodno od Jasenovca.

Vodostaji rijeke Kupe tijekom noći 24./25. 05. 15 bili su u daljnjem porastu nizvodno od Karlovca do Siska , dok su na uzvodnom dijelu bili u opadanju, pri čemu su za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Farkašić  i dalje na snazi  izvanredne mjere obrane od poplava, a mjere pripremnog stanja  i dalje su na snazi za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa  Jamnička Kiselica. Za dionice mjerodavnog vodomjera  Kupa u Karlovcu  danas 25.5.15. u 7,00 sati ukinute su izvanredne mjere obrane od poplava , a tijekom dana očekuje se i ukidanje redovnih mjera obrane od poplava.

Vodostaji rijeke Korane tijekom noći 24./25.05.15.  bili su u daljnjem blagom opadanju na svom cijelom toku, pri čemu su i  dalje na snazi  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Korana  Velemerić, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera Korana Karlovac  u 7:00 sati 25.5.15. ukinuto stanje izvanrednih mjera obrane od poplava , a tijekom dana očekuje se i ukidanje redovnih mjera obrane od poplava.

Vodostaji rijeke Gline tijekom noći 24./25. 05. 15.  bili su u daljnjem opadanju pri čemu su i dalje na snazi  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera  Glina:  Široka Reka i, Vranovina,a  vodostaji su u blagom opadanju/stagnaciji.

Tijekom noći 24./25. 05.15. u opadanju  su bili i vodostaji rijeke Glogovnice, pri čemu su ukinute  sve mjere obrane od poplava.

Tijekom noći  24./25. 05.15. u opadanju su bili  vodostaji rijeke Česme ,  pri čemu su ukinute redovne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Česma Pavlovac, dok je i dalje na snazi pripremno stanje obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera: Česma:  Čazma i Ušče – vodostaji u opadanju/ stagnaciji. Tijekom dana 24./25. 05.15,  u opadanju su bili vodostaji rijeke  Ilove,  pri čemu su ukinute i redovne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova:  Garešnica, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera  Veliko Vukovje  i dalje na snazi  izvanredno stanje obrane od poplava. Za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova Maslenjača danas su ukinute mjere pripremnog stanja obrane od poplava. Trenutno su vodostaji u blagom opadanju. 

Vodostaji rijeke Une  tijekom noći  24./25.05.15. bili su u daljnjem opadanju, pri čemu nema proglašenih mjera obrane od poplava. Ukinute su mjere pripremnog stanja obrane od poplava  za dionice mjerodavnog vodomjera Gornja Dobra Turković. Mjere redovne obrane od poplava  i dalje su na snazi na snazi su za dionice mjerodavnog vodomjera Kanal Obžev Stružec pri čemu su vodostaji u daljnjem blagom opadanju/stagnaciji. Mjere pripremnog stanja obrane od poplava i dalje su na snazi  za dionice mjerodavnog vodomjera Odra Sifon  Odra   i  Odra Odra , pri čemu su vodostaji na sifonu Odra u stagnaciji a na rijeci Odri u blagom porastu.

Tijekom noći 24./25.05.15.u porastu su bili i vodostaji u kanalu Kupa – Kupa, te su uvedene redovne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera OK Kup- Kupa Donja Kupčina. Isto tako u porastu su bili tijekom noći 24./25.05.15. i vodostaji rijeke Sivornice, te su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Sivornica Gornja Šumetlica.

Prema raspoloživim podacima tijekom slijedeća tri dana, pri čemu se glavnina oborine očekuje tijekom današnjeg dana, može se očekivati količina oborina od 30 do 80 mm/m2 na slivovima rijeke  Česme,  Ilove, Pakre, Une i Sunje, Orljave i Lonđe, Šumetlice, Dilj Gore i Biđ polja, te od 40 do 700 mm/m2 na slivu Bosne Une i Vrbasa u BiH, što može dovesti do ponovnog porasta vodostaja rijeke Česme,  Ilove, Pakre, Une, Sunje, Orljave, Lonđe, Šumetlice, ZLK Biđ polja i dr.