Hrvatske vode
 

Izvješće o obrani od poplava za područje srednje i donje Save u 9 sati

Vodostaji rijeke Save tijekom  noći 23./24. 05.15.  bili su u daljnjem porastu nizvodno od Jesenica do Županje na svom cijelom toku kroz Republiku Hrvatsku, pri čemu su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica, Dubrovčak i Jasenovac.

Maksimalna  protoka rijeke Save na ulazu u Republiku Hrvatsku  ostvarena je u iznosu od cca 923 m3/s tijekom večeri  23.05. 2015., te nisu  proglašavane mjere obrane od poplava na potezu od Jesenica do Zagreba.  Trenutno su vodostaji u opadanju uzvodno od Zagreba , dok su na nizvodnom dijelu do Županje u porastu.

Zbog prognoziranih  i palih oborina u BiH  u porastu su  vodostaja rijeke Une, Vrbasa i Bosne, što može imati utjecaj na porast vodostaja rijeke Save nizvodno od Jasenovca.

Vodostaji rijeke Kupe tijekom noći 23./24. 05. 15 bili su u daljnjem blagom porastu nizvodno od Brodaraca do Siska, dok su na uzvodnom dijelu bili u opadanju.Trenutno su vodostaji u daljnjem porastu nizvodno od Brodaraca, dok su na uzvodnom dijelu u opadanju.

Vodostaji rijeke Korane tijekom noći  23./24.05.15.  bili su u daljnjem blagom  porastu na svom cijelom toku, te su i dalje na snazi  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Korana: Veljun i Velemerić, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera Korana Karlovac  na snazi redovna obrana od poplava.   Trenutno su vodostaji u blagom opadanju/stagnaciji.

Vodostaji rijeke Gline tijekom noći  23./24. 05. 15.  bili su u daljnjem opadanju pri čemu su i dalje na snazi  mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera  Glina:  Široka Reka i Glina, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera Glina Vranovina na snazi redovna obrana od poplava,a trenutno su vodostaji u opadanju.

Vodostaji rijeke Sunje tijekom dana noći 23./24. 05.15. bili su u daljnjem opadanju te su ukinute mjere obrane od poplava.

Tijekom noći 23./24. 05.15. u opadanju  su bili i vodostaji rijeke Glogovnice, pri čemu su i dalje na snazi redovne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Glogovnica Koritna,također su vodostaji u opadanju.

Na rijeci  Česmi također su i dalje na snazi  redovne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Česma Pavlovac,a i dalje su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Česma: Čazma i Ušće. Trenutno su vodostaji u stagnaciji uzvodno od Čazme, dok su na nizvodnom dijelu u blagom porastu.

Tijekom noći 23./24. 05.15, i dalje su u porastu bili vodostaji rijeke  Ilove nizvodno od Maslenjače  te su  i dalje na snazi redovne mjere za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova:  Garešnica i Veliko Vukovje, pri čemu su vodostaji na vodomjeru Garešnica i veliko Vukovje. Za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova Maslenjača danas u 6:00 sati ukinute su izvanredne mjere obrane od poplava. Trenutno su vodostaji u blagom porastu nizvodno od Velikog Vukovja, dok su na uzvodnom dijelu u opadanju.  

Vodostaji rijeke Une  tijekom noći  23./24.05.15. bili su u daljnjem opadanju, pri čemu više nema proglašenih mjera obrane od poplava.

U opadanju su tijekom noći  23./24.05.15. bili i vodostaji rijeke Lonje, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Lonja Lonjica most,a trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju.

I vodostaji rijeke Zeline su u opadanju , pri čemu su i dalje na snazi mjere redovne  obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Zelina Božjakovina. Trenutno su vodostaji u daljnjem opadanju te se očekuje ukidanje redovnih mjera tijekom dana.

Vodostaji rijeke Krapine su u porastu , te su i dalje na snazi  mjere redovne  obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Krapina Kuplenovo. Trenutno su vodostaji u blagom opadanju što će se nastaviti i tijekom noći 23./24.05.15.

Povoljne meteorološke prilike narednih dana imati će pozitivan utjecaj na stanje vodostaja na području sektora D.