Hrvatske vode
 
Rok za dostavu tekst: 
1. krug 10.5.2021. do 11 sati, 2. krug 10.11.2021. do 11 sat
Vrijeme otvaranja ponuda tekst: 
1. krug 10.5.2021. u 12 sati, 2. krug 10.11.2021. u 12 sati