Hrvatske vode
 
Rok za dostavu tekst: 
1. krug 16.3.2021. do 11 sati; 2. krug 18.5.2020. do 11 sati
Vrijeme otvaranja ponuda tekst: 
1. krug 16.3.2021. do 12 sati; 2. krug 18.5.2020. do 12 sati