Hrvatske vode
 
Rok za dostavu tekst: 
1. krug 3.5.2021. do 11 sati, 2. krug 13.9.2021. do 11 sati
Vrijeme otvaranja ponuda tekst: 
1. krug 5.5.2021. u 11 sati, 2. krug 15.9.2021. u 11 sati