Hrvatske vode
 
Rok za dostavu tekst: 
1. krug 10.5.2022. do 11 sati, 2.krug 10.11.2022. do 11 sati
Vrijeme otvaranja ponuda tekst: 
1. krug 10.5.2022. u 12 sati, 2. krug 10.12.2022. u 11 sati