Hrvatske vode
 

Kroz Jadranski projekt na području Novigrada i Umaga uloženo 32,1 milijuna kuna

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina  zajedno  sa generalnim direktorom Ivicom Plišićem i njegovim zamjenikom Sinišom Kukićem te predstavnicima jedinice lokalne samouprave i komunalnog poduzeća  6. Maj Umag , svečano je obilježio završetak radova na Jadranskom Projektu Novigrad. Također, prezentirani su i budući  vodnokomunalni projekti gradova Novigrada i Umaga.
Projekt  Novigrad započeo je 2007. godine u sklopu I. faze Projekta zaštite od onečišćenja u priobalnom području, a završen je kroz II. fazu Projekta početkom ove godine. 
Ukupno je kroz realizaciju istoga u obje faze uloženo 32,1 milijuna kuna, a projekt je sufinanciran sredstvima zajma IBRD-a  u iznosu od 50% i nacionalne komponente ( iz sredstava Hrvatskih voda 16%, iz sredstava državnog proračuna 24% te iz sredstava komunalnog društva  10%).
Sustav odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda grada Novigrada  čini 8,5 kilometara glavnog kolektora, 32 kilometra mreže sekundarnih kolektora te 9 crpnih stanica, a otpadne vode se odvode na uređaj za pročišćavanje na Pineti  te se potom putem podmorskog ispusta ispuštaju u more u ukupnoj duljini od 1,5 kilometar i završavaju na dubini od 25 metara.
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je za hidrauličko opterećenje od 200 l/sek i maksimalno biološko opterećenje od 33.000 ES. Tip pročišćavanja uređaja je mehaničko – kemijski, te uređaj ostvaruje funkcionalne zahtjeve za I. stupanj pročišćavanja (obrade) otpadne vode.
Važno  je naglasiti da je prije početka implementacije Jadranskog Projekta  priključenost na području sustava odvodnje grada Novigrada bila 60% u 2007. godini, a završetkom ista je povećana na 90%.

Galerija