Hrvatske vode
 
Nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 27: područje maloga sliva Krka-šibensko primorje.