Hrvatske vode
 

2. Obavijest o održavanju 7. hrvatske konferencije o vodama

U Opatiji će se od 30. svibnja do 1. lipnja 2019. godine održati 7. hrvatska konferencija o vodama - „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno - stručne teme:

• stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi - padaline, kopnene površinske vode,  podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,

• sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti,

• sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - stanje i razvojni projekti,

• vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti.

Sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja  će se o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj, te vjerujemo da će rezultati rasprava donesi korisne smjernice za budućnost.

U okviru konferencije organizirat će se i okrugli stol na temu međunarodne suradnje u vodnom gospodarstvu.

 

Drugo obavijest pogledajte u dokumentu u privitku: