Hrvatske vode
 

7. hrvatska konferencija o vodama - „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode“

U Opatiji će se od 30. svibnja do 1. lipnja 2019. godine održati 7. hrvatska konferencija o vodama - „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno - stručne teme:

  • stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi - oborine, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,
  • sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti,
  • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - stanje i razvojni projekti,
  • vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti.

sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj, te da rezultati rasprava donesu korisne smjernice za budućnost. U okviru konferencije organizirati će se i okrugli stol na temu međunarodne suradnje u vodnom gospodarstvu.

Treća obavijest i program rada Konferencije

Prijavnica za Konferenciju