Hrvatske vode
 

Cresu i Lošinju 486,5 milijuna kuna za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture

Potpisani su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Neven Kruljac.
Projekt Cres-Lošinj sufinancira se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava.
Ovaj projekt vrijedan je 486,5 milijuna kuna sa PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 387 milijuna kuna od čega 263,3 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 123 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 45,3 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (32,9 milijuna kuna).
Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području Cresa, Martinšćice, Nerezina, Malog i Velog Lošinja te rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a razdoblje provedbe projekta je do kraja 2023. godine.
Budući da je na ovim područjima postojeća priključenost na sustav vodoopskrbe 100% odnosno 10.144 stanovnika, ovim projektom postići će se smanjenje gubitaka na sustavu od minimalno 200.000 m3/god, odnosno smanjenjem udjela neprihodovane vode za oko 9% (na 27%), dok se za 343 stanovnika omogućava korištenje poboljšanog sustava vodoopskrbe. Poboljšanje se očituje u izgradnji nove vodospreme Nerezine kojom će se postići 24h vodospremnička rezerva za naselje (umjesto dosadašnje 3h) što će podići stupanj pouzdanosti u vodoopskrbu.
Također, proširenjem mreže javne odvodnje povećat će se priključenost na sustav odvodnje za Cres sa 98% na 99%, Martinšćica sa 72% na 95%, za Nerezine sa 60% na 95% i Mali i Veli Lošinj sa 89% na 95%.
Do danas je u Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. upućen ukupno 61 poziv na dostavu prijedloga projekata od čega je donesena Odluka o financiranju za ukupno 48 projekata ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu od 16,71 milijardi kuna (bez PDV-a), od čega EU sredstva iznose 11,7 milijardi kuna što predstavlja 147% dodijeljene alokacije, među kojima je i projekt Cres-Lošinj. 
Od 48 odobrenih projekata, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je za 45 projekta. Potpisivanje Ugovora za projekt Cres-Lošinj je 46. ugovor i time iznos ukupnih prihvatljivih troškova  iznosi 15,2 milijardi kuna (bez PDV-a) od čega EU sredstva iznose 10,7 milijardi kuna što predstavlja 133,68% dodijeljene alokacije. 

Galerija