Hrvatske vode
 

Dan rijeke Save

U Republici Hrvatskoj, lipanj je već tradicionalno mjesec rijeka. Prvog dana lipnja obilježava se Dan rijeke Save, a krajem mjeseca i Dan Dunava. Od 2007. godine, kada je u Zagrebu službeno proglašen Dan rijeke Save, u četiri zemlje u slivu Save obilježava se ovaj dan. Cilj mu je podizanje razine svijesti o vodnim bogatstvima i potrebi zaštite voda, promicanje važnosti o očuvanju okoliša savskog kraja i njegove biološke raznolikosti, poticanje kontinentalnog ekoturizma na temeljima održivosti te podizanje svijesti o važnosti rijeke Save u svim segmentima života stanovnika – društvenim, ekološkim i gospodarskim.

Rijeka Sava rijeka je s najduljim vodotokom u Hrvatskoj, dugačka 946 kilometara, a na području Hrvatske teče čak 510 kilometara. Zagreb, Slavonski Brod i Sisak samo su neki od naših gradova koji su se smjestili na Savi. Dio je crnomorskog sliva, pritoka je Dunava, a izvire u sjeverozapadnoj Sloveniji. Oblikuje se spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, a ulijeva se u Dunav u Srbiji. Prolazi kroz 4 države – Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Srbija. Spaja čak tri glavna grada – Ljubljanu, Zagreb i Beograd, no nije cijelim svojim tokom plovna pa ih ne povezuje prometno. Sliv rijeke Save obuhvaća i Crnu Goru, a malim dijelom i Albaniju.

Iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe jer je vrlo dobro očuvana u odnosu na rijeke zapadne Europe. Donosi vodu koja znači život, ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Zahvaljujući njenoj dobroj očuvanosti, svojstvena joj je iznimna biološka i krajobrazna raznolikost, na njoj i uz nju nalaze se mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Uz Savu se nalaze prostrana plodna područja koja služe za uzgoj hrane i velike poplavne šume hrasta lužnjaka. Ima značajan utjecaj na gospodarski i društveni život stanovnika, procjenjuje se da joj gravitira oko 8 milijuna ljudi. Ekološki je značajna za Hrvatsku i za susjedne zemlje pa je stoga važno potaknuti dobru regionalnu suradnju koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, kao i kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

Galerija

1234567