Hrvatske vode
 

Dan rijeke Save

Ušli smo u mjesec u kojem se u Republici Hrvatskoj obilježavaju i slave dvije velike rijeke. Prvog dana lipnja obilježava se Dan Save, a krajem mjeseca i Dan Dunava.

Prije 14 godina, u Zagrebu je službeno proglašen Dan rijeke Save. Obilježava se i u drugim zemljama sliva te se na taj način daje pozornost velikoj ekološkoj vrijednosti koju ova rijeka ima, kao i gospodarskom potencijalu i promicanju riječnog turizma. Slaveći Savu, želi se podići razina svijesti o vodnim bogatstvima i potrebi zaštite voda, promicati važnosti očuvanja okoliša savskog kraja i njegove biološke raznolikosti, poticati kontinentalni ekoturizam na temeljima održivosti te podizati svijesti o važnosti rijeke Save u svim segmentima života stanovnika – društvenim, ekološkim i gospodarskim.

Sava prolazi kroz 4 države - Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, spaja čak tri glavna grada - Ljubljanu, Zagreb i Beograd, no s obzirom na to da nije cijelim svojim tokom plovna, ne povezuje ih prometno. Sliv rijeke Save obuhvaća i Crnu Goru te malim dijelom i Albaniju. Dio je crnomorskog sliva, pritoka je Dunava. Izvire u sjeverozapadnoj Sloveniji, oblikuje se spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, a 946 kilometara nizvodno ulijeva se u Dunav u Srbiji. Na području Lijepe naše ona teče čak 510 kilometara. Zagreb, Slavonski Brod i Sisak samo su neki od gradova koji su se smjestili na rijeci Savi.

Rijeka Sava ima iznimnu vrijednost za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, vrlo je dobro očuvana. Donosi vodu koja znači život, ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Zahvaljujući dobroj očuvanosti, u rijeci i uz rijeku Savu nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Rijeci Savi je svojstvena iznimna biološka i krajobrazna raznolikost. Njezino porječje sadržava velike površine riječnih močvara i nizinski kompleks šuma, a i jedinstven je primjer rijeke s poplavnim nizinama koje su i dalje netaknute te ublažavaju poplave i podržavaju biološku raznolikost. Također uključuje i brojna važna područja za život ptica i biljaka te zaštićena područja na državnoj razini i područja na popisu Natura 2000.

Savska komisija, u suradnji s nadležnim institucijama država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, svake godine provodi razne aktivnosti kojima obilježava ovaj dan. Tako je ove godine u suradnji s hidrometeorološkim službama pojedinih država organizirala simbolično postavljanje oznaka visokih voda na odabranim lokacijama u sve 4 zemlje. U Hrvatskoj je organizirano postavljanje oznake u Slavonskom Brodu na šetnici uz Savu, na lokaciji hidrološke postaje Slavonski Brod – Sava.

Galerija