Hrvatske vode
 

Delegacija vodnog gospodarstva u obilasku sustava navodnjavanja

Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Biđ-Bosut je najveći infrastrukturni projekt u sklopu NAPNAV-a, koji u prvoj fazi obuhvaća izgradnju dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje u duljini od 14,7 km, čijom će se izgradnjom, osim direktnog izvora vode za navodnjavanje za oko 4.000 hektara poljoprivrednih površina u području kanala, osigurati i dohranjivanja dominantnih vodotoka Bosuta i Biđa te manjih prirodnih i/ili umjetnih vodotoka čime će se osigurati preduvjeti za izgradnju više sustava navodnjavanja, ukupnog obuhvata 2.710 hektara.

Ukupna vrijednost investicije izgradnje dovodnog melioracijskog kanala je oko 491 mil. kn, od čega je do kraja 2015. godine realizirano 443 mil. kn .

Planirani dovršetak izgradnje kanala je do kraja 2016. godine, za što je u ovoj godini od strane Hrvatskih voda osigurano 48 mil.kn.

Sustav su obišli ministar poljoprivrede Davor Romić, pomoćnica za vodno gospodarstvo Elizabeta Kos kao i generalni direktor Ivica Plišić te mnogi suradnici,vodni gospodarsvenici i kolege novinari.

Galerija