Hrvatske vode
 

Generalni direktor u Metkoviću

U Metkoviću je održan sastanak na kojem se raspravljalo o vodnogospodarskoj problematici Grada Metkovića s naglaskom na problematiku zaštite od poplava. Na istom su sudjelovali predstavnici Hrvatskih voda na čelu s generalnim direktorom Ivicom Plišićem i direktorom Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Mirkom Duhovićem te predstavnici Grada Metkovića i komunalnog poduzeća Metković d.o.o. na čelu s gradonačelnicom Katarinom Ujdur.

Prezentirana je “Studijska dokumentacija za pripremu projekata zaštite poplava na slivu Neretve iz EU fondova” od strane izrađivača, konzorcija u koji su uključene tvrtke Proning-DHI d.o.o. Hidroing d.o.o. i Dvokut-Ecro d.o.o. Ovom studijom su definirane optimalne mjere upravljanja rizicima od poplava na predmetnom području, koje će se sufinancirati iz strukturnih fondova EU kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Naglašeno je da će se kroz dovršetak izgradnje nasipa za zaštitu desno-obalnog područja Grada Metkovića i provedbu dodatnih projekata definiranih ovom studijom poplavni rizici na području Grada smanjiti na 10% od poplavnih rizika u postojećem stanju.

Predstavnici Grada su izrazili zadovoljstvo prezentiranim, ali su naglasili potrebu rješavanja problematike odvodnje oborinskih voda koje također ugrožavaju područje Grada. Dogovorena je daljnja suradnja Hrvatskih voda i Grada Metkovića na rješavanju svih vodnogospodarskih pitanja na predmetnom području.