Hrvatske vode
 

Godinu dana od razornog potresa u Sisačko – moslavačkoj županiji

Na današnji dan prije godinu dana Banovinu je zadesio razoran potres koji je odnio osam ljudskih života te uzrokovao veliku materijalnu štetu u tri županije: Sisačko-moslavačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji. Ukupna izravna šteta prouzročena potresom procijenjena je na 5,5 milijardi eura na temelju pravila Europske unije i metodologije Svjetske banke.

Hrvatskoj je Europska komisija dodijelila 319 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za obnovu javne infrastrukture i zgrada oštećenih u potresu na tom području.

Nakon potresa na Banovini uočena su velika oštećenja nasipa na ukupno 15 lokacija odnosno od ukupnih 516,85 km nasipa u Sisačko – moslavačkoj županiji, oštećenja su detektirana na 11,25 km. Od početka hitnih sanacija 31.12. 2020. godine pa do danas sanirali smo 2,1 km nasipa (sanacija pukotina i odrona, stabilizacija i ojačanje nasipa), izgrađeno je ukupno 10,3 km servisnih pristupnih putova uz nasipe, 530 m bermi radi osiguranja stabilnosti nasipa, pobijeno ukupno 560 komada drvenih pilota radi osiguranja pokosa nasipa i bermi od klizanja te je ukupno izgrađeno 2,1 km druge linije obrane od poplava za što smo upotrijebili box barijere ukupne duljine 6,8 km. Ukupni procijenjeni iznos šteta na vodnim građevinama za obranu od poplava u Sisačko – moslavačkoj županiji iznose gotovo 200 milijuna kuna za što će se također pokušati osigurati sredstva iz Europskog fonda solidarnosti.

Štete su nastale i u javnoj vodoopskrbi i odvodnji i bile su odmah vidljive, posebno u sustavu javne vodoopskrbe, pa se interventno pristupilo rekonstrukcijama i sanacijama na stradalom području. Unatoč nastalim štetama, zahvaljujući pomoći brojnih isporučitelja vodnih usluga te koordinaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda, ubrzo nakon potresa došlo je do uspostave javne vodoopskrbe, a sada se intenzivno provode ne samo radovi sanacije već i radovi unaprjeđenja vodoopskrbe na području Banovine. Ukupni procijenjeni iznos šteta u vodnokomunalnom sektoru (vodnokomunalna infrastruktura, crpilišta, postrojenja za obradu voda, hitne mjere za uspostavu isporuke pitke vode) iznosi gotovo 400 milijuna kuna.

Uspješno su završeni radovi na sanaciji urušnih vrtača koji su izvedeni prema tehničkom rješenju izrađenom po Građevinskom fakultetu u Zagrebu, Zavodu za geotehniku te uz  projektantski i geotehnički nadzor, a sve prema Zaključku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 14. rujna 2021. godine kojim su Hrvatske vode zadužene za sanaciju sedam urušnih vrtača radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i vodnog režima.

Također, uslijed potresa u Zagrebu koji se dogodio na sam Svjetski dan voda 22.03.2020. godine na desnoj obali rijeke Save kod naselje Donje Bukevje pristupilo se hitnim intervencijama te su u ovoj godini u cijelosti sanirane vodne građevine i stabilizirana obala i time smanjen rizik od pojave poplava na tom području. Sredstva su osigurana i realizirana iz Fonda solidarnosti Europske unije u visini od 100% vrijednosti projekta, odnosno 33,3 milijuna kuna.

U ovakvim kriznim situacijama u koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske svi smo bili maksimalno angažirani, vrlo je važna žurna suradnja kako bi integracija aktivnosti raznih razina bila što je moguće kvalitetnija te kako bi svatko u djelokrugu svojih djelatnosti pružio potporu stradalom kraju, jer tada kada je potres zadesio područje Sisačko – moslavačke županije nitko nije mogao steći uvid u razmjere šteta.

Reakcija i odgovor Hrvatskih voda na potresom pogođeno područje bila je brza i koordinirana. U ovakvim kriznim situacijama Hrvatske vode pokazale su spremnost da odgovore na prirodne nepogode u najkraćem mogućem roku kako bi iz svoje nadležnosti pomogle u ukupnoj obnovi stradalog područja.

Galerija