Hrvatske vode
 

Imotskom 288,7 milijuna kuna za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture

Potpisani su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Imotski Ivan Budalić, načelnik općine Proložac Mate Lasić i direktor Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Luka Ćorić.
Projekt Imotski sufinancira se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava.
Ovaj projekt vrijedan je 288,7 milijuna kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 231 milijun kuna od čega 161,6 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 69 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 30 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (9,2 milijuna kuna).
„Potpisivanjem zatvaramo jedan dio kruga aglomeracijskih projekata na području Splitsko-dalmatinske županije. Ovih 288 milijuna kuna su sigurno najbolje uložen novac s obzirom na činjenicu da je u ovome trenutku pokrivenost kanalizacijskom mrežom na području grada Imotskog i Prološca na poražavajuće niskim razinama, negdje na 13 posto. Ovih 62 kilometra rekonstrukcije i izgradnje nove kanalizacije kao i 36 kilometara rekonstrukcije i izgradnje nove vodovodne mreže su jamstvo da će na području Imotske krajine, barem što se tiče vodno-komunalne infrastrukture, po realizaciji ovog projekta stvari izgledati puno bolje“ rekao je ministar Ćorić.
Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje te nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Imotski, a završetak projekta planiran je 2023. godine.
Ovim projektom postići će se smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži s postojećih 81% na 40%, a zamjenom dotrajalih crpnih agregata u glavnoj crpnoj stanici Opačac i gradnjom nove vodospreme kapaciteta 500 m3 osigurat će se dodatni kapacitet za protupožarnu rezervu te će se poboljšati pouzdanost i kontinuitet rada vodoopskrbnog sustava.
Također, nadogradnjom mreže javne odvodnje povećat će se priključenost na sustav odvodnje s postojećih 13,1% na 63,4%, a rekonstrukcijom postojećeg mješovitog sustava odvodnje riješit će se problematika zaštite recipijenata preljevnih voda i regulacija otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava.
Po okončanju projekta uređaj za pročišćavanje otpadnih voda obuhvaćat će 10.685 stanovnika, 1.403 gospodarskih subjekata te 1.259 septika.
„S ponosom možemo reći da smo do danas osigurali 4,62 milijarde ulaganja u aglomeracije na području Splitsko-dalmatinske županije. Svi zajedno se sada možemo nadati uspješnom završetku radova koji bi trebali uslijediti do 2023. godine“ izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Do danas je u Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. upućeno ukupno 62 poziva na dostavu prijedloga projekata od čega je donesena Odluka o financiranju za ukupno 54 projekta ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu od 18,18 milijardi kuna (bez PDV-a), od čega EU sredstva iznose 12,74 milijardi kuna što predstavlja 159,84% ukupne alokacije.
Od 54 odobrenih projekata, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je za 52 projekta. Potpisivanje Ugovora za projekt Imotski je 53. ugovor i time iznos ukupnih prihvatljivih troškova  iznosi 17,9 milijardi kuna (bez PDV-a) od čega EU sredstva iznose 12,6 milijardi kuna što predstavlja 157,98% dodijeljene alokacije. 

Galerija