Hrvatske vode
 

Iz časopisa Hrvatska vodoprivreda: Zimovalište na Dravi

Rijeka Drava jedna je od posljednjih europskih rijeka gdje vladaju prirodni procesi, Erozija, stvaranje i premještanje staništa pogoduju biološkoj raznolikosti pa se na nezaleđenoj rijeci i na mnogobrojnim sprudovima, rukavcima, mrtvicama, strmim obalama i poplavnim šumama okuplja na tisuće ptica koje ovdje pronalaze zimovalište i mjesto za preživljavanje. Zimovanju pojedinih vrsta pogoduju i dvije velike umjetne akumulacije na rijeci Dravi, posebice kod Preloga, gdje usporena Drava obiluje otočićima, stablima, lagunama i drugim pogodnim mjestima. To je razlog zašto se i ta umjetna staništa nalaze unutar granica zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava te su dio europske ekološke mreže Natura 2020.

Zimi na okolnim jezerima prevladavaju patke, liske i labudovi, relativno pitomije vrste. No životinje su zimi manje oprezne i bliže su ljudima, prije svega zbog izvora hrane. Sve te ptice, premda se voda ledi, jezerom plove bez ikakvih problema. Nezaleđene „otoke“ vode, na kojima se skupljaju i druge ptice, čuvaju labudovi, koji svojim plivanjem i toplinom onemogućavaju smrzavanje vode. Otvorena i slobodna voda potrebna je većini njih zbog hranjenja. Na mnogim mjestima, a posebice na jezeru Šoderica kod Koprivnice, labudovi su postali atrakcija pa im sve više ljudi donosi hranu.

Znanstvenici i ljubitelji ptica u siječnju izlaze na teren kako bi brojali ptice. Koordiniranim akcijama, obično jedan vikend, prate kretanje brojnosti ptica svake godine. Radi se o zimskom prebrojavanju ptica vodarica koje je pokrenula međunarodna organizacija Wetlands International 1967. godine,  kojoj je cilj zaštita i očuvanje vodenih staništa na globalnoj razini. Danas u njoj sudjeluje 143 zemlje svijeta, a dobiveni rezultati služe za prepoznavanje važnih zimovališta za ptice, praćenje kretanja brojnosti ptica, njihovu pravodobnu zaštitu, a na široj skali se koriste u studijama o klimatskim promjenama i kretanjima bolesti poput ptičje gripe. Na osnovu svih praćenja i saznanja, planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Vodarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta. Mjesec siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini te se smatra da su do tada sve ptice vodarice još uvijek na svojim zimovalištima. U poplavnom području Mure, Drave i Dunava se tijekom zime nabroji i do 100 tisuća ptica vodarica.

Galerija