Hrvatske vode
 

Lijepi plavi Dunav

Rijeka čije ime krasi najpoznatiji bečki valcer. Najduža rijeka u Europskoj uniji (ali ne i na europskom kontinentu!). Rijeka na čijim obalama leže četiri glavna grada na B – Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd. Tekućica čija se delta nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Lijepi plavi Dunav druga je rijeka iz serijala tekstova u kojima vas svaki mjesec upoznajemo s činjenicama i zanimljivostima o jednoj od velikih rijeka koje teku Hrvatskom. Serijal smo započeli s rijekom koja ima najdulji vodotok na području RH, a nastavljamo ga s rijekom čiji sliv obuhvaća najveću površinu Lijepe naše.

Dunav, Donau, Dunaj, Duna, Danubius...

Druga po duljini u Europi, rijeka Dunav ima 2 857 kilometara dug vodotok. Prolazi kroz ili čini granicu deset europskih država, a to su Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldavija i Ukrajina.

Dunav, Donau, Dunaj ili Duna samo su neka od današnjih imena rijeke u zemljama kojima prolazi. Zbog duljine i položaja, Dunav je dakako bio značajan i u europskoj prošlosti te je jedno od povijesnih imena rijeke i latinski naziv Danubius.

Početkom prvog tisućljeća ova rijeka je činila granicu Rimskoga Carstva. Ako zavirimo još dalje u prošlost, doznat ćemo kako se život ljudi uz Dunav razvijao i mnogo ranije – vučedolska kultura nastala je i razvijala se prije gotovo pet tisućljeća na području današnje Vukovarsko-srijemske županije.

Put od zapada prema istoku

Dunav izvire u planinskom području Schwarzwalda (prevedeno s njemačkog na hrvatski – Crna šuma) na jugozapadu Njemačke gdje kreće njegov put prema Crnome moru. Na istoku Europe nalazi se ušće Dunava u Crno more.

Delta Dunava najvećim se dijelom nalazi u Rumunjskoj dok je manji dio ušća na prostoru Ukrajine. Bioraznolikost delte Dunava prepoznao je i UNESCO na čijem se popisu svjetske baštine rumunjski dio ušća nalazi već više od četvrtine stoljeća.

Najveći dio ukupne duljine Dunava nalazi se u Rumunjskoj. Pritom se u Hrvatskoj, od gotovo tri tisuće kilometara dugog vodotoka nalazi svega 138 od kojih 130 kilometara čini prirodnu državnu granicu. Najvažniji grad-luka koji se u Hrvatskoj smjestio na obalama Dunava pritom je Vukovar.

Sliv Dunava zauzima površinu od gotovo 817 tisuća kvadratnih kilometara od kojih je na području Hrvatske nešto više od 35 tisuće kilometara kvadratnih. Također, sliv Dunava prostire se i teritorijem još 18 europskih država.

Dunav u Hrvatsku utječe iz Mađarske. Iako prema duljini same rijeke na teritoriju RH Dunav nije najdulja rijeka u Hrvatskoj, sliv Dunava je dakako najveći u Hrvatskoj. Među brojnim pritocima Dunava su i najdulje hrvatske rijeke, Sava i Drava.

Za one koji žele znati više

Jeste li znali da se 29. lipnja obilježava Međunarodni dan Dunava? Jeste li znali da je Hrvatska jedna od potpisnica Konvencije o zaštiti Dunava (eng. Danube River Protection Convention) iz 1994. godine?

Za sve one koji žele znati više o slivu Dunava i njegovoj zaštiti tu je i web Međunarodne komisije za zaštitu Dunava (eng. The International Commission for the Protection of the Danube River ili ICPDR): www.icpdr.org

Galerija