Hrvatske vode
 

Međunarodna suradnja Hrvatske i Srbije na projektu FORRET

Projekt FORRET je zajednički projekt institucija iz Hrvatske i Srbije koje se bave upravljanjem vodama i šumama, uključujući i zaštitu prirode i očuvanje bioraznolikosti po kojem je projektno područje prekograničnog sliva Save sa prirodnim poplavnim područjima u regiji Spačvansko-Morovićkih šuma u pograničnom području Hrvatske i Srbije, područje od posebnog značaja kako za nacionalna gospodarstva vezano uz održivo gospodarenje šumama i razvoj, tako i za mnoge značajne vrste i staništa koja obitavaju u dobro očuvanim hrastovim šumama i močvarama ovog područja.

Uz glavni cilj projekta, smanjenje rizika od poplava, kroz uspostavu zajedničkog monitoringa i mjera upravljanja rizicima od poplava, prvenstveno mjera zelene infrastrukture (među kojima bi bila i prekogranična šumska retencija za rasterećenje savskih velikih voda), osigurat će se uvjeti boljeg ekološkog stanja područja, što će doprinijeti kvalitetnijem upravljanju šumama, kao i očuvanju bioraznolikosti ovog područja jedinstvene vrijednosti. Provedba projekta započela je 1. rujna 2017. i predviđena je u trajanju od 30 mjeseci, odnosno završetak i zatvaranje projektnih aktivnosti planirano je krajem veljače 2020. godine.            

Vrijednost projekta je 1.626.842,24 eura, od čega se planira 85% financirati iz Programa prekogranične suradnje IPA Hrvatska-Srbija 2014.–2020., a preostalih 15% će financirati projektni partneri: u Republici Hrvatskoj - Hrvatske vode kao vodeći partner, u  Republici Srbiji - Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”, Javno preduzeće „Vojvodinašume” - nadležno za upravljanje šumama u Srbiji i WWF Adria međunarodna udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti.

„Želio bih naglasiti da je u posljednje vrijeme, uslijed sve izraženijih klimatskih promjena i porast rizika od poplava vrlo važna učinkovita i održiva zaštita od poplava, a sa ovakvim integriranim upravljanjem rizicima od poplava, okolišem i šumama te kroz uspostavu monitoringa i mjera upravljanja rizicima od poplava, među kojima je i prekogranična šumska retencija za rasterećenje velikih savskih voda, osigurati će se uvjeti boljeg ekološkog stanja područja što će u konačnici doprinijeti kvalitetnijem upravljanju šumama kao i očuvanju bioraznolikosti ovog područja od jedinstvene vrijednosti.“ – istaknuo je Zoran Đuroković.

Pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike, Elizabeta Kos je u svom govoru rekla kako Republika Hrvatska i Republika Srbija, iako još nemaju uspostavljenu bialteralnu vodnogospodarsku suradnju, uspješno surađuju na multilateralnoj razini, u provedbi Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav- ICPDR-a, te u okviru provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, u okrilju Savske komisije kao i u obrani od leda zajedno s Mađarskom te je ideja o predmetnom projektu i nastala kao rezultat te suradnje.

Govoreći o samom Projektu FORRET, pomoćnica ministra je pozdravila projekt i planirane aktivnosti izrazivši uvjerenje da će Projekt značajno pridonijeti smanjenju rizika od poplava u obje države kako se više nikada ne bi ponovili scenariji katastrofalne poplave iz svibnja 2014. godine.

„Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine sa posebnom pažnjom donosi i sprovodi strateški razvojne programe. Aktivno učešće u projektima prekogranične suradnje poput ovog čijem početku prisustvujemo za nas ima neizmjeran značaj.“ – naglasio je Slavko Vrndžić, direktor JVP Vode Vojvodine.

Marta Takač direktorica JP Vojvodinašume istaknula je: „Nadam se da ćemo uspjeti i sa naše strane, kao šumarski stručnjaci,  doprinijeti ovom projektu i da ćemo naći pravi način koordinacije između vodoprivrednih i šumarskih poduzeća. Vjerujem da ćemo, svaki od nas partnera, dati svoj maksimum i prepoznati dobrosusjedske odnose na svim zadacima koji slijede u ovom projektu od iznimne važnosti te velike koristi za vodni režim i šumarstvo obje države.“

Obilježavanju početka provedbe projekta FORRET nazočili su i pomoćnik ministra poljoprivrede Ivica Francetić, član uprave Hrvatski šuma Ante Sabljić, predstavnici Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Udruga Slap, WWF Adria, HAOP, DHMZ, MUP, MORH uz ostale stručnjake i kolege iz vodnoga gospodarstva obiju država.

Po završetku obilježavanja, održana je i sjednica Upravljačkog odbora Projekta FORRET.

Galerija