Hrvatske vode
 

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Danas se obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji je posvećen očuvanju okoliša, zdravlja i života te promicanju svijesti o potrebi smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor na svim razinama i uz aktivno sudjelovanje od osobne do nacionalne razine. Prvi put je obilježen 1989. godine, a od tada se diljem svijeta svake godine na 13. listopada obilježava nužnost podizanja svijesti o važnosti obuzdavanja rizika s kojima se suočavamo na globalnoj razini.

Svjedoci smo da su se posljednjih godina dogodile ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke promjene poput poplava, tropskih ciklona i suša u svim dijelovima svijeta. Upravo zbog izloženosti prijetnjama i posljedicama raznih opasnosti i kriznih situacija, potrebno je i odgovarajuće djelovanje i unaprjeđenje sustava javne sigurnosti, a to podrazumijeva suradnju svih operativnih snaga i integralno upravljanje sustavom i osiguranje učinkovite provedbe mjera.

Do danas je 118 zemalja razvilo nacionalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa, ali mnoge zemlje s niskim i srednjim prihodom trebaju neki oblik međunarodne suradnje i podrške za provedbu ovih strategija.

Klimatske promjene su prepoznate i kao sigurnosna prijetnja, rizik i izazov za Republiku Hrvatsku, stoga Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske predviđa djelovanje u smjeru jačanja otpornosti na klimatske promjene i smanjenja rizika. Najznačajniji, odnosno neprihvatljivi rizici od potencijalnih nesreća i katastrofa koji prijete Republici Hrvatskoj i koje je potrebno smanjiti u najkraćem mogućem roku na nacionalnoj razini su poplave, potresi i požari otvorenog tipa.

Stoga je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Hrvatskim vodama  dodijeljena uloga Posredničkog tijela razine 2 za Specifični cilj 5b1 u sklopu Investicijskog prioriteta 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima. Za taj specifični cilj alocirano je ukupno 215 milijun eura odnosno 1.634.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, pri čemu se ukupna alokacija dijeli na projekte obrane od poplava, za koje su korisnik Hrvatske vode (150 milijuna eura), te za projekte Ministarstva unutarnjih poslova (65 milijuna eura).