Hrvatske vode
 

Najava događanja: Konferencija o budućnosti Europe – Okrugli stol „Vode - pogled u budućnost“

Konferencija o budućnosti Europe predstavlja jedinstvenu i pravodobnu priliku europskim građankama i građanima za raspravu o izazovima i prioritetima Europe, između ostaloga, i kad je riječ o budućnosti voda. Jedna od hrvatskih aktivnosti u okviru Konferencije bit će Okrugli stol „Vode - pogled u budućnost“ u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda, 7. rujna 2021., povodom obilježavanja 145. godina organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj - Dana Hrvatskih voda.

Okrugli stol je namijenjen mladima, učenicima osnovnih i srednjih škola, od kojih neposredno, iz prve ruke, želimo čuti kako vide budućnost Europe kada je riječ o vodnom blagu. Ovaj događaj je ujedno edukativnog karaktera za najmlađe s promocijom novog, konkretnog edukativnog alata vezanog za zaštitu voda - priručnika s pokusima za osnovne škole.

Više o događaju potražite na poveznicama:

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/

https://www.szp.hr/aktualno/najava-dogadjanja-konferencija-o-buducnosti-europe-okrugli-stol-vode-pogled-u-buducnost/973

 

Foto: Arhiva Hrvatskih voda