Hrvatske vode
 

Novi zakon iz područja vodnog gospodarstva

​Dana 10.07.2019. u „Narodnim novinama“ br. 66/2019. objavljeni su:

- Zakon o vodama

- Zakon o vodnim uslugama

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Navedeni zakoni stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, dana 18.07.2019.