Hrvatske vode
 

NPOO Poziv na dostavu projektnih prijedloga za financiranje provedbe već započetih ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

Poziv je zajedno sa Uputama za prijavitelje objavljen na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja od 25. studenoga 2021. godine putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu npoo-vk@mingor.hr

Na navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnih prijedloga.