Hrvatske vode
 

Obavijest u svezi zaprimanja e-računa – svim gospodarskim subjektima koji posluju s Hrvatskim vodama kao naručiteljem radova, roba i usluga

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/18.) javni naručitelji su obvezni u postupcima javne nabave zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi EU normi (2014/55/EU).

E-Računi koji su izdani na temelju izvršenja ugovora sklopljenog nakon provedenog postupka javne nabave, moraju biti u skladu s europskom normom i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Posebno napominjemo da je na svim e-računima obvezno navesti KLASU i URBROJ Hrvatskih voda na ugovornom dokumentu na temelju kojega se e-račun ispostavlja (ugovor, sporazum, narudžbenica i sl.) U protivnom, e-računi će biti odbijeni, tj. vraćeni na ispravak – dopunu podataka sukladno navedenom.

Navedeni podataka (KLASA I URBROJ) je potrebno upisati u polje: „Napomene“ na e-računu.