Hrvatske vode
 

Obilazak radova na sanaciji desne obale rijeke Neretve u Kominu

Radove na sanaciji desne obale rijeke Neretve u Kominu danas su obišli ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, u pratnji državnog tajnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Marija Šiljega i ravnateljice Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Elizabete Kos te predstavnici Hrvatskih voda – zamjenik generalnog direktora Valentin Dujmović, direktorica Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Irina Putica i voditelj Sektora korištenja voda Đino Zmijarević.

Projektom zaštite obale od erozivnog djelovanja voda i obrane od poplava desne obale rijeke Neretve u naselju Komin uspostavit će se puna funkcionalnost sustava obrane od poplava na naseljenom području. Projekt obuhvaća radove na uređenju obale u duljini od 544 m. Sanacijom obale, pored postizanja propisanih kota obrane od poplava, rješava se problem stabilnosti i sigurnosti obale, zaštita obale od erozivnog djelovanja vode te se uklanjaju postojeći objekti (nasuta i betonirana parkirališta, pristaništa i stepenište). Projektom rekonstrukcije obale, pored uređenja nasipa, obuhvaćena je i izvedba šetnice uz rijeku, izvedba legalnih pristaništa za čamce i stepeništa za pristup rijeci, uređenje nogostupa i izvedba dodatnih parkirališnih mjesta.

Do sada su završeni svi radovi prve faze vezano uz nasip te dio radova druge faze – izvedba stupnjaka, postavljanje prefabriciranih armiranobetonskih elemenata, betoniranje pasica. Izvedeni su radovi na uređenju pokosa, obaloutvrde oblaganjem kamenom i  stepenište. Dovršava se  izvedba uređenja nogostupa, parkinga i oborinske odvodnje i obavlja priprema za postavljanje javne rasvjete koje se izvode na inicijativu Mjesnog odbora Komin.

Ukupna vrijednost investicije je 23,5 milijuna kuna s PDV-om, a s ožujkom 2021. godine realizirano je 95% ugovora, odnosno 22,3 milijuna kuna. Dovršetak svih radova očekuje se krajem travnja 2021., kao i podnošenje zahtjeva za tehnički prijem i ishođenje Uporabne dozvole.