Hrvatske vode
 

Očevidnici iz Priloga 2. i 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19)

U svibnju je stupio na snagu novi Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19) u kojem su propisani obrasci očevidnika o obračunu naknade za zaštitu voda (Prilog 2. i 3. Pravilnika). Pravilnikom je propisano da su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe dužni na ovim obrascima voditi podatke o obračunu naknade za zaštitu voda te ih dostavljati Hrvatskim vodama i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, najkasnije do 31. siječnja. Digitalne verzije obrazaca dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskih voda, u padajućem izborniku Propisi i obrasci. Uz obrasce se nalaze upute za popunjavanje i dostavu očevidnika.